• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Projekty UE

Projekt "e-Doradca ziemi łódzkiej"

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniu 20 sierpnia 2012 roku podpisał umowę nr UDA-RPLD.04.02.00-00-018/12-00 na dofinansowanie projektu „e-Doradca ziemi łódzkiej”, który finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach IV Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV. 2 E-usługi publiczne.

Ogłoszenia

INFORMACJE O PROJEKCIE  "e-Doradca ziemi łódzkiej"

Promocja projektu

Szkolenia

Procedury monitorowania projektów własnych SWŁ

Projekt "Kościerzyński Dzień Ziemniaka JESIEŃ W POLU I OGRODZIE" 23.09.2012 r. w Kościerzynie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniu  17 kwietnia 2012 roku podpisał umowę nr UDA-RPLD.03.02.00-00-381/11-00 na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Ogłoszenia

Projekt „Weekend z lokalną tradycją i folklorem”
współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza osoby zainteresowane kultywowaniem lokalnych tradycji ludowych, folkloru i rzemiosła artystycznego do udziału w dwudniowej otwartej imprezie integracyjnej organizowanej
w dniach 24-25 kwietnia 2010r. (w godzinach 10.00-16.00) na terenach wystawowych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach przy ul. Nowości 32.

Projekt zakłada promocję dziedzictwa kulinarnego i kulturowego poprzez prezentację lokalnych smaków oraz pokazy sztuki rzemiosła ludowego w tym m.in. kowalstwo, garncarstwo, papieroplastyka. Całość uświetniona zostanie występami ludowych zespołów pieśni i tańca z powiatów brzezińskiego, skierniewickiego oraz zgierskiego.
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów:
 42-719 89 28, +48 797 187 086

Człowiek – najlepsza inwestycja

prezentacja projektu - 15,74MB

Projekt pn. „Agroturystyka szansą rozwoju usług turystycznych obszarów wiejskich województwa łódzkiego”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Prezentacja projektu: „Promocja i zachowanie tradycji regionalnych powiatu zgierskiego”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin realizacji projektu: 01.03.2009r. - 30.05.2009r.

 

e – informator projektu: „Agroturystyka – szansą rozwoju usług turystycznych obszarów wiejskich województwa łódzkiego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego