Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Energia odnawialna OZE

Show the MENU

Aktualności

W kościerzyńskim oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 9 grudnia 2016 r. odbyło się szkolenie nt.:„Efektywna redukcja kosztów energii i poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych dzięki wykorzystaniu energii z OZE” współorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Sieradz przy współpracy merytorycznej z Instytutem Energetyki Odnawialnej, który przygotował i przeprowadził szkolenie. Szkolenie jest jednym z cyklu dedykowanych dla przedsiębiorców i rolników towarowych szkoleń o nowych możliwościach realizacji inwestycji w OZE.
 
Instytut będący pierwszym w Polsce prywatnym instytutem naukowo-badawczym działa od ponad 15 lat, jako niezależna grupa badawcza specjalizująca się w analizach rynkowych, ekonomicznych i finansowych oraz doradztwie inwestycyjnym i przygotowaniu projektów z zakresu energetyki odnawialnej, obejmujących różne technologie OZE,w tym, m.in., energię słoneczną, wiatrową, biogaz oraz efektywne wykorzystanie energii z OZE w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych.
 
Instytut jest autorem projektu  tzw. poprawki prosumenckiej do ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2014 roku (uchwalonej w lutym 2015 roku) oraz autorem analiz ekonomicznych ostrzegających przed nadpodażą na rynku zielonych certyfikatów (2011 r.) i wytycznych do ustalenia tzw. cen referencyjnych na energię z OZE (2013 rok) wykorzystanych przez Ministerstwo Energii do ustalana cen rewersyjnych w systemie aukcyjnym.
 
Szkolenie, którego celem było przede wszystkim przybliżenie uwarunkowań realizacji inwestycji w obecnym systemie prawnym (po uchwaleniu i nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii) oraz zaprezentowanie najbardziej opłacalnych spośród nowych ścieżek realizacji OZE, polegających na znacznym wykorzystaniu energii z OZE na własne potrzeby produkcyjne przez rolników towarowych i przedsiębiorstwa rolne specjalizujące się, np., w przetwórstwie i przechowalnictwie owoców i warzyw – głównych adresatów szkolenia.

Dla gospodarstw planujących podjęcie inwestycji OZE instytut przygotował ankietę, której wypełnienie umożliwia wstępne wyskalowanie i dobór technologii instalacji OZE w najbardziej opłacalnym wariancie oraz zalecenia w zakresie możliwości pozyskania finansowania i możliwości podjęcia dalszych kroków inwestycyjnych. Krótki formularz dedykowany jest szczególnie przedsiębiorcom, jak również towarowym gospodarstwom rolnym i umożliwia zebranie oraz analizę danych o wykorzystaniu energii, niezbędnych do opracowania wstępnej opinii na temat zasadności realizacji planowanej inwestycji w instalację OZE (np. fotowoltaicznej lub innej)  dokonanie wyboru optymalnego modelu biznesowego. Dzięki wypełnieniu formularza uzyskają Państwo od instytutu wstępną bezpłatną opinię oraz rekomendację w zakresie możliwości realizacji inwestycji OZE.

Na szkoleniu obecne były również rekomendowane przez instytut firmy technologiczne i instalacyjne OZE gwarantujące wysoki standard jakości wykonania instalacji. Ich wyniki ekonomiczne zbieżne są z analizami instytutu. Z przedstawicielami tych firm, które prowadzą politykę przyjazną klientowi, uczestnicy mogli prowadzić konsultacje na stoiskach promocyjnych. Yaprezentowały się następujące firmy z branży OZE:

  • Corab – polski producent systemów mocowań modułów fotowoltaicznych
  • Coral– projektowanie i kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych, teletechnicznych i automatyki budynków
  • ECO Synergia– rekuperatory, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne – szeroki asortyment, pełen zakres usług
  • KLiUX EnergiesInternational Inc.– hybrydowe systemy energetyczne z wykorzystaniem pionowej turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych oraz baterii (w przypadku instalacji poza sieciowych)
  • MPL EnergySp. z o.o. – odnawialne źródła energii głównie dla przemysłu
  • OPTIMA Polska– ekologiczne systemy grzewcze (m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kondensacyjne kotły gazowe i inne)
  • SunSol– projektowanie i montaż instalacji PV
  • Viessmann– producent systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych.

W odpowiedzi na wysokie zainteresowanie tematyką szkolenia, jak i zgłaszaną przez uczestników potrzebę popularyzacji wiedzy, udostępniamy Państwu materiały wykładowe ze szkolenia i zachęcamy do samodzielnej analizy oraz kontaktu z instytutem w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i analiz po wypełnieniu ankiety: ankieta do wstępnej oceny możliwości realizacji inwestycji OZE   

Tekst i fot.: Justyna Perka-Kosatka