Wydarzenia, aktualności

Show the MENU

Agroturystyka w parze z edukacją

Agroturystyka na obszarach wiejskich nie jest tematem nowym. Jednakże, aby działalność ta była opłacalna trzeba umiejętnie dopasować ofertę do grupy odbiorców, lub też zachęcić potencjalnych turystów wyjątkową, niepowtarzalną propozycją.

Dzięki wyjazdowemu seminarium nt „Funkcjonowanie agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych we Francji”, które zostało zorganizowane przez Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, grupa ekspertów miała możliwość zaobserwowania jak na gruncie francuskim funkcjonuje nowa u nas forma – gospodarstwa edukacyjne. W przeciwieństwie do Francji, w Polsce współpraca gospodarstw agroturystycznych z młodzieżą szkolną nie jest jeszcze powszechna. Obserwując doświadczenia gospodarstw francuskich, jest to bardzo interesująca forma świadczenia usług  i promowania działalności rolniczej na przykładzie funkcjonującego gospodarstwa rolnego.
W trakcie wyjazdu uczestnicy obserwowali pracę sześciu gospodarstw edukacyjnych w regionie Rhone-Alpes oraz w regionie Sabaudia (Savoie – to historyczny region w południowo-wschodniej Francji w Alpach,  należący do administracyjnego regionu Rhone-Alpes).

Wszystkie odwiedzane gospodarstwa są członkami sieci zrzeszającej gospodarstwa edukacyjne  - Benvenue a la Ferme -  która w znacznym stopniu wspiera ich działalność edukacyjną.
Czym jest gospodarstwo edukacyjne? Według definicji stworzonej wspólnie przez cztery francuskie Ministerstwa- Młodzieży i Sportu, Sprawiedliwości, Rolnictwa oraz Edukacji, jest to struktura, która prezentuje zwierzęta albo uprawy, regularnie przyjmuje dzieci i młodzież w ramach aktywności szkolnej i pozaszkolnej. Tak więc gospodarstwo edukacyjne to pewnego rodzaju narzędzie pedagogiczne, w którym rolnik poznaje dzieci ze swoja pracą, ale nie w formie suchego wykładu tylko żywej prezentacji. Dzieci mają możliwość uczestniczyć w życiu gospodarstwa, mają możliwość poznać rodzinę rolnika, zwierzęta, które żyją w gospodarstwie. Odkrywają wszystkie etapy życia roślin i zwierząt, a także poznają ich potrzeby żywieniowe.

W chwili obecnej we Francji funkcjonuje 740 gospodarstw edukacyjnych.

Gospodarstwo, które zechce stać się gospodarstwem edukacyjnym, otrzymuje pomoc ze strony sieci  Benvenue a la Ferme. Wsparcie polega na szkoleniach, doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa edukacyjnego, monitoringu działalności, stworzeniu regulaminu wsparciu finansowym – do 9.000 €, nie więcej jednak jak 40% inwestycji. Ponadto sieć regularnie co 2 lata wydaje broszurę z ofertą zrzeszonych gospodarstw, która jest wysyłana do szkół.

Profile gospodarstw edukacyjnych są bardzo różne, w zależności od głównego profilu gospodarstwa. Jako grupa studyjna mogliśmy  poznać gospodarstwa działające w kierunkach:

  • Rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska
  • Hodowli bydła mlecznego i mięsnego
  • Mleczarstwa
  • Odkrywania produktów z gospodarstwa
  • Winiarstwa
  • Przetwórstwa

Bez względu na profil gospodarstwa dzieci podczas takich edukacyjnych wizyt uwrażliwiane są na dbałość o środowisko, na odpowiedzialność za świat, który je otacza,  na zrównoważony rozwój a także dowiadują się jak rolnik wpływa na środowisko naturalne.

Właściciele odwiedzanych gospodarstw edukacyjnych mieli możliwość poznać kulturę i tradycyjne polskie produkty .

Województwo łódzkie pochwaliło się produktami wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych – Miodami z Doliny Rzeki Mrogi (Michał Ceroń, Dmosin) oraz wyrobami łowickiej firmy URBANEK – powidłami łowickimi, przecierem ogórkowym po łowicku, szczawiem konserwowym po łowicku, ćwikłą z chrzanem po łowicku, kompotem wiśniowym po łowicku, ogórkami kwaszonymi oraz ogórkami konserwowymi po łowicku.

Zainteresowanie francuskich gospodarzy wzbudziły także łowickie tradycje, które mieli sposobność poznać dzięki materiałom promocyjnym przekazanym przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Edyta Kijak
Zdjęcia Edyta Kijak