Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 16.10.2017 r. - 20.10.2017 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. 1.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed tygodnia wyższa jest cena targowiskowa pszenicy o 0,3%, owsa o 3,4%, ziemniaków jadalnych o 1,3%,  niższa jest cena targowiskowa żyta o 0,1%,  jęczmienia o 0,6%, mieszanki zbożowej o 0,1%, pszenżyta o 0,4%.
  2. 2.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 25,9%, pszenicy o 11,7%, jęczmienia o 10,9%,  owsa o 17,5%, mieszanki zbożowej o 12,8%, pszenżyta o 14,1% i ziemniaków jadalnych o 17,6%.
  3. 3.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed tygodnia niższa jest cena skupu tuczników o 0,9%, cena skupu  macior o 1,0%,  cena skupu  buhajków rzeźnych o 0,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 0,3%, cena targowiskowa pary prosiąt o 4,1%,  cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,6%, nie zmieniła się  cena skupu   krów rzeźnych,  cena  skupu cieląt rzeźnych.  
  4. 4.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu    macior o 0,6%, buhajków rzeźnych o 1,6%, cena skupu jałówek rzeźnych o 0,5%,   krów rzeźnych o 2,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 25,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 3,3%, niższa jest cena skupu  tuczników o 3,4%.,  cena skupu cieląt rzeźnych o 2,3%.

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

16.10.2017 - 20.10.2017 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny   w złotych 1 dt

minimalna  

maksymalna

średnia

średnia   sprzed roku

żyto

45

70

58,3

46,3

pszenica

70

85

77,5

69,4

jęczmień

65

80

72,0

64,9

owies

55

70

61,7

52,5

mieszanka zbożowa

60

70

65,3

57,9

pszenżyto

60

75

67,1

58,8

ziemniaki jadalne

50

100

80,00

68,00

 

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 19 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny   w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna  

maksymalna

średnia

średnia   sprzed roku

tuczniki kl.1

4,10

5,00

4,57

4,73

maciory

2,80

3,80

3,11

3,09

buhajki

6,00

8,00

6,88

6,77

jałówki

5,00

7,50

6,13

6,10

krowy

2,50

6,00

4,42

4,30

cielęta

8,00

12,00

10,50

10,75

prosięta (para) do   15 kg wagi żywej

350

350

350

280

jaja kurze (mendel)

7,50

12,00

9,30

9,00

 

*Ceny netto

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Waldemar Sender  

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 32 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  we wrześniu 2017 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia wrzesień  2017

średnia    sierpień        2017

średnia  wrzesień     2016

Saletra amonowa

106

108

108

Saletrzak

92

95

95

Mocznik

133

138

130

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

144

143

152

Sól potasowa 60% [K2O]

146

146

154

Fosforan amonu [NP] 18:46

194

194

205

Siarczan magnezu

124

118

124

Polifoska 6:20:30 [NPK]

157

155

166

Polifoska 8:24:24 [NPK]

160

158

172

*Ceny brutto

wykres różnicy miesięcznej

wykres różnicy rocznej

 

   

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, siarczanu magnezu o 5,1%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 1,3%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 1,9%,   saletrzaku o 3,2%, mocznika o 3,6%,  nie zmieniła się  cena sprzedaży soli potasowej,   fosforanu amonu.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży mocznika o 2,3%,  niższa jest cena sprzedaży  saletry amonowej o 1,9%, saletrzaku o 3,2%, superfosfatu wzbogaconego o 5,3%, soli potasowej o 5,2%, fosforanu amonu o 5,4%, polifoski [6:20:30] o 5,4%, polifoski [8:24:24] o 7,0%, nie zmieniła się  cena sprzedaży siarczanu magnezu.

 

                                                                                                                              Waldemar Sender