Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

    

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 05.06.2017 r. - 09.06.2017 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. 1.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia  wyższa jest cena targowiskowa żyta o 2,7%,  pszenicy o 0,8%, jęczmienia o 0,7%, owsa o 1,2%, mieszanki zbożowej o 1,6%, pszenżyta o 2,2%, ziemniaków jadalnych o 1,1%.   
  2. 2.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena targowiskowa żyta o 13,6%, pszenicy o 13,0%, jęczmienia o 14,7%,  owsa o 15,9%, mieszanki zbożowej o 17,8%, pszenżyta o 17,0%, niższa jest cena targowiskowa  ziemniaków jadalnych o 10,1%.
  3. 3.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena skupu tuczników o 0,2%, cena skupu macior o 1,2%, cena skupu cieląt rzeźnych o 4,8%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,6%, niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 0,1%, cena skupu krów rzeźnych o 3,4%, cena targowiskowa pary prosiąt o 5,3%,     nie zmieniła się cena skupu jałówek rzeźnych.
  4. 4.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena skupu tuczników o 21,5%, cena skupu macior o 34,5%, cena skupu buhajków rzeźnych o 2,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,3%, cena targowiskowa pary prosiąt o 41,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 5,0%, niższa jest cena skupu cieląt rzeźnych o 2,2%, nie zmieniła się cena skupu krów rzeźnych.

                                                                                                                 Waldemar Sender  

 

 

 

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

05.06.2017 - 09.06.2017 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

50

70

56,5

49,8

pszenica

68

90

79,8

70,6

jęczmień

50

80

73,3

63,9

owies

50

70

61,1

52,7

mieszanka zbożowa

60

75

68,1

57,8

pszenżyto

50

80

68,8

58,8

ziemniaki jadalne

60

120

89,00

99,00

 

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 22 targowiskach gminnych.

 

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

 

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

Wyszczególnienie

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

4,85

5,90

5,19

4,27

maciory

3,00

4,00

3,43

2,55

buhajki

6,00

7,60

6,80

6,65

jałówki

5,00

7,20

6,01

5,93

krowy

2,50

5,60

4,31

4,31

cielęta

10,00

12,00

11,00

11,25

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

360

360

360

254

jaja kurze (mendel)

7,50

11,25

9,45

9,00

 

*Ceny netto

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 32 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w maju 2017 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia maj   2017

średnia kwiecień    2017

średnia  maj     2016

Saletra amonowa

114

113

126

Saletrzak

102

102

108

Mocznik

144

142

141

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

147

146

155

Sól potasowa 60% [K2O]

148

148

161

Fosforan amonu [NP] 18:46

198

194

222

Siarczan magnezu

116

110

125

Polifoska 6:20:30 [NPK]

160

161

177

Polifoska 8:24:24 [NPK]

165

167

183

*Ceny brutto

 

srednia kwiecien maj 2017

maja 2016 maj 2017

   

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%,  mocznika o 1,4%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, fosforanu amonu o 2,1%, siarczanu magnezu o 5,5%,  niższa jest cena sprzedaży polifoski [6:20:30] o 0,6%, polifoski [8:24:24] o 1,2%, nie zmieniła się  cena sprzedaży saletrzaku, soli potasowej.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży mocznika o 2,1%,  niższa jest cena sprzedaży  saletry amonowej o 9,5%, saletrzaku o 5,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,2%, soli potasowej o 8,1%, fosforanu amonu o 10,8%, siarczanu magnezu o 7,2%, polifoski [6:20:30] o 9,6%, polifoski [8:24:24] o 9,8%.

 

                                                                                                                                Waldemar Sender