UWAGA!!! Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach wstrzymuje do odwołania wszystkie formy szkoleń !!!

Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 09.03.2020 r. - 13.03.2020 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 0,8%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 0,8%, jęczmienia o 0,6%, owsa o 4,3%, mieszanki zbożowej o 2,6%, pszenżyta o 1,8%, ziemniaków jadalnych o 12,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 34,6%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 2,0%,  pszenicy o 6,7%,  jęczmienia o 2,6%, owsa o 7,5%,  mieszanki zbożowej o 6,0%, pszenżyta o 2,4%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 7,8%, cena skupu macior o 10,0%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 1,4%, cena skupu krów rzeźnych o 8,9%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 4,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 14,1%, niższa jest  cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%, nie zmieniła się cena skupu jałówek rzeźnych.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 56,2%, cena skupu macior o 58,5%, cena skupu krów rzeźnych o 3,6%, cena skupu cieląt rzeźnych o 11,1%, cena targowiskowa pary prosiąt o 77,1%,  niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 7,1%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,2%, nie zmieniła się cena targowiskowa mendla jaj kurzych.                                                                                         

        

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

09.03.2020 - 13.03.2020 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

54

80

66,9

68,3

pszenica

70

100

85,9

92,1

jęczmień

70

100

83,8

86,0

owies

60

90

70,7

76,4

mieszanka zbożowa

65

90

75,0

79,8

pszenżyto

65

90

76,6

78,5

ziemniaki jadalne

120

250

175,00

130,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 18 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

5,37

6,50

5,92

3,79

maciory

2,00

4,26

3,63

2,29

buhajki

5,00

8,20

6,46

6,95

jałówki

4,63

7,50

6,00

6,07

krowy

3,00

6,00

4,66

4,50

cielęta

8,00

13,00

10,83

9,75

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

620

620

620

350

jaja kurze (mendel)

9,00

12,75

11,40

11,40

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w marcu 2020 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

  marzec    2020

średnia     luty        2020

średnia  marzec     2019

Saletra amonowa

120

119

130

Saletrzak

107

107

117

Mocznik

144

146

158

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

158

158

154

Sól potasowa 60% [K2O]

162

160

157

Fosforan amonu [NP] 18:46

190

190

214

Siarczan magnezu

114

116

114

Polifoska 6:20:30 [NPK]

170

169

174

Polifoska 8:24:24 [NPK]

175

172

177

*Ceny brutto

 

luty-marzec 2020

marzec-marzec 2020

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej 0,8%, soli potasowej o 1,3%,  polifoski [6:20:30] o 0,6%, polifoski [8:24:24] o 1,7%,  niższa jest cena sprzedaży mocznika o 1,4%, siarczanu magnezu o 1,7%,  nie zmieniła się cena sprzedaży saletrzaku,  superfosfatu wzbogaconego[40], fosforanu amonu.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 2,6%, soli potasowej o 3,2%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 7,7%, saletrzaku o 8,5%, mocznika o 8,9%, fosforanu amonu o 11,2%, polifoski [6:20:30] o 2,3%, polifoski [8:24:24] o 1,1%, nie zmieniła się cena sprzedaży siarczanu magnezu.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,2%, siarczanu magnezu o 5,1%,  polifoski [6:20:30] o 1,7%, polifoski [8:24:24] o 1,1%,  niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 0,9%, mocznika o 0,6%, fosforanu amonu o 0,9%,    nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,8%, saletrzaku o 12,1%, mocznika o 12,4%, superfosfatu wzbogaconego o 7,5%, soli potasowej o 10,9%, fosforanu amonu o 11,1%, siarczanu magnezu o 4,2%, polifoski [6:20:30] o 8,0%, polifoski [8:24:24] o 7,8%.