Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

I

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 07.01.2019 r. - 11.01.2019 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 6,4%, pszenicy o 2,4%, jęczmienia o 1,4%, owsa o 3,3%, mieszanki zbożowej o 7,0%, pszenżyta o 3,3%,   ziemniaków jadalnych o 11,8%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 16,2%,  pszenicy o 16,0%, jęczmienia o 15,2%, owsa o 7,4%,  mieszanki zbożowej o 16,3%, pszenżyta o 16,9%, ziemniaków jadalnych o 35,2%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 1,4%, cena skupu krów rzeźnych o 4,8%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 1,6%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%,  niższa jest cena skupu tuczników o 1,6%, cena skupu macior o 6,3%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 0,6%, cena targowiskowa pary prosiąt o 10,7%.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 1,5%, cena skupu jałówek rzeźnych o 4,3%, cena skupu krów rzeźnych o 12,8%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 4,0%, niższa jest cena skupu  tuczników o 7,2%, cena skupu macior o 17,6%,  cena skupu cieląt rzeźnych o 2,3%, cena targowiskowa pary prosiąt o 16,7%.

                        

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

07.01.2019 - 11.01.2019 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

60

75

68,0

58,5

pszenica

85

100

90,7

78,2

jęczmień

75

100

84,0

72,9

owies

65

75

68,6

63,9

mieszanka zbożowa

70

85

78,3

67,3

pszenżyto

70

90

79,4

67,9

ziemniaki jadalne

100

200

123,00

91,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,20

4,40

3,74

4,03

maciory

2,00

2,70

2,25

2,73

buhajki

6,10

8,50

7,23

7,12

jałówki

4,70

7,60

6,37

6,11

krowy

2,50

5,74

4,77

4,23

cielęta

8,00

12,00

10,50

10,75

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

250

250

250

300

jaja kurze (mendel)

9,75

15,00

11,70

11,25

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender  

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                    

     Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w grudniu 2018 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia grudzień    2018

średnia     listopad        2018

średnia  grudzień     2017

Saletra amonowa

122

118

113

Saletrzak

108

102

96

Mocznik

152

142

135

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

148

147

141

Sól potasowa 60% [K2O]

153

148

145

Fosforan amonu [NP] 18:46

211

204

196

Siarczan magnezu

106

113

113

Polifoska 6:20:30 [NPK]

169

166

155

Polifoska 8:24:24 [NPK]

173

168

160

*Ceny brutto

 

 

listopad-grudzien 2018

grudzien-grudzien 2018

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1.  W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.    

Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.