Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 14.05.2018 r. - 18.05.2018 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena targowiskowa żyta o 0,3%, pszenicy o 0,5%, mieszanki zbożowej o 0,9%, niższa jest cena targowiskowa jęczmienia o 1,1%, owsa o 2,7%, pszenżyta o 0,6%, ziemniaków jadalnych o 2,2%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 13,2%, pszenicy o 0,9%, owsa o 2,8%, mieszanki zbożowej o 3,7%, pszenżyta o 3,5%, ziemniaków jadalnych o 2,3%, nie zmieniła się cena targowiskowa jęczmienia.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 4,0%, cena skupu krów rzeźnych o 1,3%,  niższa jest cena skupu tuczników o 1,3%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 0,1%,  nie zmieniła się cena skupu macior, cena  skupu cieląt rzeźnych, cena targowiskowa pary prosiąt, cena targowiskowa mendla jaj kurzych.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 5,8%, cena skupu jałówek rzeźnych o 4,2%, cena skupu krów rzeźnych o 7,1%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 19,0%, niższa jest cena skupu  tuczników o 22,9%, cena skupu macior o 21,8%, cena skupu cieląt rzeźnych o 1,5%, cena targowiskowa pary prosiąt o 16,7%.

           

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

14.05.2018 - 18.05.2018 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

55

70

61,0

53,9

pszenica

65

85

77,8

77,1

jęczmień

65

75

71,6

71,6

owies

55

68

61,4

59,7

mieszanka zbożowa

65

70

67,0

64,6

pszenżyto

55

80

68,1

65,8

ziemniaki jadalne

50

110

88,00

86,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 19 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,50

4,60

3,94

5,11

maciory

2,00

3,15

2,59

3,31

buhajki

6,00

8,50

7,16

6,77

jałówki

4,70

8,00

6,27

6,02

krowy

2,50

6,00

4,69

4,38

cielęta

8,00

12,00

10,83

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

300

300

300

360

jaja kurze (mendel)

9,00

12,00

11,25

9,45

*Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender

 

 

                                                                                         

                                                                                                             

 

     

     Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w kwietniu 2018 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia kwiecień    2018

średnia     marzec        2018

średnia  kwiecień     2017

Saletra amonowa

114

116

113

Saletrzak

97

98

102

Mocznik

136

136

142

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

142

140

146

Sól potasowa 60% [K2O]

143

143

148

Fosforan amonu [NP] 18:46

194

193

194

Siarczan magnezu

104

115

110

Polifoska 6:20:30 [NPK]

155

155

161

Polifoska 8:24:24 [NPK]

158

157

167

*Ceny brutto

 

marzec-kwiecien 2018

kwiecień - kwiecień 2018  

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, fosforanu amonu o 0,5%, polifoski [8:24:24] o 0,6%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 1,7%, saletrzaku o 1,0%, siarczanu magnezu o 9,6%,  nie zmieniła się  cena sprzedaży mocznika, soli potasowej, polifoski [6:20:30].
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, niższa jest cena sprzedaży  saletrzaku o 4,9%, mocznika o 4,2%,  superfosfatu wzbogaconego o 2,7%, soli potasowej o 3,4%, siarczanu magnezu o 5,5%, polifoski [6:20:30] o 3,7%, polifoski [8:24:24] o 5,4%, zmieniła się  cena sprzedaży fosforanu amonu.

 Waldemar Sender