Notowania i analiza cen

Show the MENU

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 06.03.2023 r. - 10.03.2023 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 9,9%,  niższa jest cena targowiskowa żyta o 1,5%, pszenicy o 5,6%, jęczmienia o 2,6%, owsa o 2,2%, mieszanki zbożowej o 0,8%, pszenżyta o 4,4%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 4,3%,  owsa o 9,1%, mieszanki zbożowej o 8,0%, pszenżyta o 1,2%,  ziemniaków jadalnych o 30,9%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 8,0%, nie zmieniła się cena targowiskowa jęczmienia.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 10,3%, cena skupu macior o 10,6%, cena skupu buhajków rzeźnych o 1,0%, cena skupu krów rzeźnych o 0,5%, cena targowiskowa pary prosiąt o 3,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 4,5%, niższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 0,6%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 2,7%.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 41,2%, cena skupu macior o 60,0%, cena skupu buhajków rzeźnych o 7,9%, cena skupu jałówek rzeźnych o 17,0%, cena skupu krów rzeźnych o 12,9%, cena skupu cieląt rzeźnych o 1,4%, cena targowiskowa pary prosiąt o 82,4%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 28,6%.                                                                             

          

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

06.03.2023 - 10.03.2023 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

100

140

122,5

117,5

pszenica

110

190

144,4

157,0

jęczmień

100

180

135,7

135,7

owies

95

150

125,4

114,9

mieszanka zbożowa

100

160

130,7

121,0

pszenżyto

100

160

128,4

126,9

ziemniaki jadalne

100

300

178,00

136,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

7,00

8,50

7,74

5,48

maciory

2,00

6,33

4,40

2,75

buhajki

10,00

13,50

11,58

10,73

jałówki

5,50

13,50

10,58

9,04

krowy

4,00

10,00

7,81

6,92

cielęta

8,00

15,00

12,00

11,83

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

620

620

620

340

jaja kurze (mendel)

15,00

19,50

17,55

13,65

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Waldemar Sender 

 

Waldemar Sender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 26 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w marcu 2023 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

  1. A.  Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

marzec        2023

średnia     luty               2023

średnia    marzec        2022

Saletra amonowa

331

358

455

Saletrzak

295

324

413

Mocznik

356

394

488

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

415

415

278

Sól potasowa 60% [K2O]

392

421

301

Fosforan amonu [NP] 18:46

447

480

488

Siarczan magnezu

225

220

208

Polifoska 6:20:30 [NPK]

477

487

339

Polifoska 8:24:24 [NPK]

482

480

346

*Ceny brutto

 różnica w notowaniach w miesiącach październik-listopad 2022

różnica w notowaniach w miesiącach listopad 2021 -listopad 2022

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,3%, polifoski [8:24:24] o 0,4%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 7,5%, saletrzaku o 9,0%, mocznika o 9,6%, soli potasowej o 6,9%, fosforanu amonu o 6,9%, polifoski [6:20:30] o 2,1%, nie zmieniła się cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40].
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 49,3%, soli potasowej o 30,2%, siarczanu magnezu o 8,2%,  polifoski [6:20:30] o 40,7%,   polifoski [8:24:24] o 39,3%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 27,3%, saletrzaku o 28,6%,  mocznika o 27,0%,  fosforanu amonu o 8,4%.                                                                                                                               

Waldemar Sender