UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 11.10.2021 r. - 15.10.2021 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 1,0%,   jęczmienia o 0,1%,  owsa o 1,8%, ziemniaków jadalnych o 0,8%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 2,5%, mieszanki zbożowej o 3,5%, pszenżyta o 1,1%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 36,2%,  pszenicy o 33,3%, jęczmienia o 25,7%, owsa o 18,8%, mieszanki zbożowej o 31,2%, pszenżyta o 32,2%,  ziemniaków jadalnych o 42,2%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 5,4%, cena skupu jałówek rzeźnych o 3,0%, cena skupu krów rzeźnych o 5,0%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 3,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 6,8%, niższa jest cena skupu tuczników o 6,3%, cena skupu macior o 12,9%, cena targowiskowa pary prosiąt o 30,0%.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 23,1%, cena skupu jałówek rzeźnych o 20,0%, cena skupu krów rzeźnych o 23,6%, cena skupu cieląt rzeźnych o 12,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 12,6%, niższa jest cena skupu  tuczników o 1,2%, cena skupu macior o 19,1%, cena targowiskowa pary prosiąt o 20,0%.                                                                            

         

 Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

11.10.2021 - 15.10.2021 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

75

85

79,8

58,6

pszenica

100

120

107,3

80,5

jęczmień

90

100

95,9

76,3

owies

70

90

78,2

65,8

mieszanka zbożowa

78

110

88,8

67,7

pszenżyto

80

100

90,3

68,3

ziemniaki jadalne

75

150

128,00

90,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 19 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,50

4,70

3,99

4,04

maciory

1,50

2,60

2,03

2,51

buhajki

5,09

10,00

8,16

6,63

jałówki

4,63

9,50

7,20

6,00

krowy

3,00

7,50

5,49

4,44

cielęta

8,00

13,00

10,67

9,50

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

280

280

280

350

jaja kurze (mendel)

12,00

13,50

12,50

11,10

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Waldemar Sender

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w październiku 2021 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

październik     2021

średnia wrzesień                2021

średnia  październik     2020

Saletra amonowa

286

156

108

Saletrzak

256

135

97

Mocznik

344

222

141

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

234

194

157

Sól potasowa 60% [K2O]

244

183

152

Fosforan amonu [NP] 18:46

359

289

184

Siarczan magnezu

167

112

112

Polifoska 6:20:30 [NPK]

283

223

167

Polifoska 8:24:24 [NPK]

291

228

172

*Ceny brutto

 

 

 Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 83,3%, saletrzaku o 89,6%, mocznika o 55,0%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 20,6%, soli potasowej o 33,3%, fosforanu amonu o 24,2%, siarczanu magnezu o 49,1%, polifoski [6:20:30] o 26,9%, polifoski [8:24:24] o 27,6%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 164,8%, saletrzaku o 163,9%,  mocznika o 144,0%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 49,0%, soli potasowej o 60,5%,  fosforanu amonu o 95,1%, siarczanu magnezu o 49,1%, polifoski [6:20:30] o 69,5%,   polifoski [8:24:24] o 69,2%.                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Waldemar Sender