!!! Uwaga!!! Od 14 do 29 września 2018 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

I

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 10.09.2018 r. - 14.09.2018 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena targowiskowa żyta o 7,2%, pszenicy o 3,1%,  jęczmienia o 2,3%, owsa o 0,3%,  pszenżyta o 0,7%, ziemniaków jadalnych o 2,1%, niższa jest cena targowiskowa mieszanki zbożowej o 3,1%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 7,9%,  pszenicy o 11,7%, jęczmienia o 9,8%, owsa o 6,0%,  mieszanki zbożowej o 1,8%, pszenżyta o 11,2%, ziemniaków jadalnych o 28,6%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 0,5%, niższa jest cena skupu tuczników o 1,5%,  cena skupu macior o 2,5%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%,  nie zmieniła się cena skupu  buhajków rzeźnych, cena skupu krów rzeźnych, cena  skupu cieląt rzeźnych,  cena targowiskowa pary prosiąt.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 4,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 3,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 23,0%, niższa jest cena skupu  tuczników o 13,7%, cena skupu macior o 21,3%, cena skupu krów rzeźnych o 0,2%, cena skupu cieląt rzeźnych o 4,5%,  cena targowiskowa pary prosiąt o 16,7%.

                                                                                                   

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

10.09.2018 - 14.09.2018 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

55

80

64,3

59,6

pszenica

75

100

87,2

78,1

jęczmień

70

90

79,5

72,4

owies

55

70

64,9

61,2

mieszanka zbożowa

60

80

69,2

68,0

pszenżyto

60

90

75,5

67,9

ziemniaki jadalne

80

150

99,00

77,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 21 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

4,00

4,90

4,47

5,18

maciory

2,00

3,24

2,70

3,43

buhajki

6,10

8,00

7,09

6,80

jałówki

4,70

7,80

6,22

6,00

krowy

3,00

6,00

4,45

4,46

cielęta

8,00

12,00

10,50

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

300

300

300

360

jaja kurze (mendel)

8,25

12,00

11,25

9,15

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender  

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                    

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 27 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w sierpniu 2018 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia sierpień    2018

średnia     lipiec        2018

średnia  sierpień     2017

Saletra amonowa

108

109

108

Saletrzak

94

93

95

Mocznik

132

132

138

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

141

143

143

Sól potasowa 60% [K2O]

142

142

146

Fosforan amonu [NP] 18:46

197

197

194

Siarczan magnezu

120

107

118

Polifoska 6:20:30 [NPK]

155

155

155

Polifoska 8:24:24 [NPK]

158

157

158

*Ceny brutto

 

sierpien 2017-2018

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 12,1%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, nie zmieniła się  cena sprzedaży mocznika, soli potasowej, fosforanu amonu,   polifoski [6:20:30].
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży fosforanu amonu o 1,5%, siarczanu magnezu o 1,7%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, mocznika o 4,3%,  superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,7%, nie zmieniła się  cena sprzedaży saletry amonowej,  polifoski [6:20:30], polifoski [8:24:24].

Waldemar Sender