UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 14.09.2020 r. - 18.09.2020 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca niższa jest cena targowiskowa żyta o 6,3%,  pszenicy o 4,6%, jęczmienia o 3,9%, owsa o 7,5%, mieszanki zbożowej o 13,2%,  pszenżyta o 8,9%,  ziemniaków jadalnych o 13,1%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 1,4%, pszenicy o 0,4%,  niższa jest cena targowiskowa    jęczmienia o 0,8%, owsa o 2,5%, mieszanki zbożowej o 6,4%, pszenżyta o 6,5%,  ziemniaków jadalnych o 59,0%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu  buhajków rzeźnych o 3,8%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,0%, cena skupu krów rzeźnych o 2,1%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 1,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,4%, niższa jest cena skupu tuczników o 4,8%, cena skupu macior o 0,7%, cena targowiskowa pary prosiąt o 27,1%.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 8,2%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,3%,  niższa jest cena skupu  tuczników o 20,3%, cena skupu macior o 18,1%, cena skupu krów rzeźnych o 2,6%, cena skupu cieląt rzeźnych o 9,1%, cena targowiskowa pary prosiąt o 16,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 3,9%.                                                                                         

         

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

14.09.2020 - 18.09.2020 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

60

70

63,8

62,9

pszenica

65

100

83,1

82,8

jęczmień

65

90

78,1

78,7

owies

55

80

66,4

68,1

mieszanka zbożowa

60

70

66,9

71,5

pszenżyto

60

80

69,6

74,4

ziemniaki jadalne

70

120

93,00

227,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 16 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,98

5,30

4,35

5,46

maciory

2,00

3,15

2,72

3,32

buhajki

5,09

7,50

6,59

6,09

jałówki

4,63

7,50

6,10

5,96

krowy

2,00

5,80

4,44

4,56

cielęta

8,00

12,00

10,00

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

350

350

350

420

jaja kurze (mendel)

7,50

12,00

11,10

11,55

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lipcu 2020 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

 lipiec    2020

średnia     czerwiec       2020

średnia  lipiec     2019

Saletra amonowa

110

114

127

Saletrzak

100

104

115

Mocznik

144

144

157

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

155

154

157

Sól potasowa 60% [K2O]

157

161

160

Fosforan amonu [NP] 18:46

188

189

217

Siarczan magnezu

119

115

121

Polifoska 6:20:30 [NPK]

164

169

173

Polifoska 8:24:24 [NPK]

171

174

177

*Ceny brutto

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 0,6%, siarczanu magnezu o 3,5%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,5%, saletrzaku o 3,8%,  soli potasowej o 2,5%, fosforanu amonu o 0,5%,  polifoski [6:20:30] o 3,0%, polifoski [8:24:24] o 1,7%, nie zmieniła się cena sprzedaży mocznika.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 13,4%, saletrzaku o 13,0%, mocznika o 8,3%, superfosfatu wzbogaconego o 1,3%, soli potasowej o 1,9%, fosforanu amonu o 13,4%, siarczanu magnezu o 1,7%, polifoski [6:20:30] o 5,2%, polifoski [8:24:24] o 3,4%.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,2%, siarczanu magnezu o 5,1%,  polifoski [6:20:30] o 1,7%, polifoski [8:24:24] o 1,1%,  niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 0,9%, mocznika o 0,6%, fosforanu amonu o 0,9%,    nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,8%, saletrzaku o 12,1%, mocznika o 12,4%, superfosfatu wzbogaconego o 7,5%, soli potasowej o 10,9%, fosforanu amonu o 11,1%, siarczanu magnezu o 4,2%, polifoski [6:20:30] o 8,0%, polifoski [8:24:24] o 7,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 0,6%, siarczanu magnezu o 3,5%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,5%, saletrzaku o 3,8%,  soli potasowej o 2,5%, fosforanu amonu o 0,5%,  polifoski [6:20:30] o 3,0%, polifoski [8:24:24] o 1,7%, nie zmieniła się cena sprzedaży mocznika.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 13,4%, saletrzaku o 13,0%, mocznika o 8,3%, superfosfatu wzbogaconego o 1,3%, soli potasowej o 1,9%, fosforanu amonu o 13,4%, siarczanu magnezu o 1,7%, polifoski [6:20:30] o 5,2%, polifoski [8:24:24] o 3,4%.