Notowania i analiza cen

Show the MENU

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 07.11.2022 r. - 11.11.2022 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 2,2%, pszenicy o 1,6%, jęczmienia o 2,4%, owsa o 2,1%, mieszanki zbożowej o 2,9%, pszenżyta o 2,9%, nie zmieniła się cena targowiskowa ziemniaków jadalnych.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 47,0%,  pszenicy o 44,0%, jęczmienia o 46,7%, owsa o 63,6%, mieszanki zbożowej o 45,5%, pszenżyta o 54,8%,  ziemniaków jadalnych o 15,8%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed miesiąca wyższa jest cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 2,1%, niższa jest cena skupu tuczników o 2,3%, cena skupu macior o 2,1%, cena skupu buhajków rzeźnych o 3,2%, cena skupu jałówek rzeźnych o 5,2%, cena skupu krów rzeźnych o 1,4%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 6,6%, cena targowiskowa pary prosiąt o 1,9%.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 74,2%, cena skupu macior o 64,9%, cena skupu buhajków rzeźnych o 12,4%, cena skupu jałówek rzeźnych o 22,9%, cena skupu krów rzeźnych o 28,6%, cena skupu cieląt rzeźnych o 6,1%, cena targowiskowa pary prosiąt o 85,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 20,7%.                                                                             

           

 Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

07.11.2022 - 11.11.2022 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

110

150

133,8

91,0

pszenica

140

190

168,0

116,7

jęczmień

130

180

152,0

103,6

owies

120

160

137,9

84,3

mieszanka zbożowa

130

160

144,0

99,0

pszenżyto

130

180

150,3

97,1

ziemniaki jadalne

100

200

154,00

133,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 19 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

6,20

7,50

6,74

3,87

maciory

2,00

4,70

3,71

2,25

buhajki

9,00

14,00

11,35

10,10

jałówki

5,50

14,00

10,15

8,26

krowy

5,00

10,00

8,32

6,47

cielęta

8,00

15,00

11,67

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

520

520

520

280

jaja kurze (mendel)

12,00

15,00

14,85

12,30

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 13 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 

 Waldemar Sender 

 

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 26 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w listopadzie 2022 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

  1. A.  Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

listopad        2022

średnia     październik               2022

średnia    listopad        2021

Saletra amonowa

414

503

288

Saletrzak

376

435

264

Mocznik

526

562

362

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

416

419

258

Sól potasowa 60% [K2O]

441

458

262

Fosforan amonu [NP] 18:46

560

595

350

Siarczan magnezu

237

217

168

Polifoska 6:20:30 [NPK]

469

508

286

Polifoska 8:24:24 [NPK]

470

521

296

*Ceny brutto

 różnica w notowaniach w miesiącach październik-listopad 2022

różnica w notowaniach w miesiącach listopad 2021 -listopad 2022

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 9,2%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 17,7%, saletrzaku o 13,6%, mocznika o 6,4%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 0,7%, soli potasowej o 3,7%, fosforanu amonu o 5,9%,  polifoski [6:20:30] o 7,7%, polifoski [8:24:24] o 9,8%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 43,8%, saletrzaku o 42,4%,  mocznika o 45,3%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 61,2%, soli potasowej o 68,3%,  fosforanu amonu o 60,0%, siarczanu magnezu o 41,1%,   polifoski [6:20:30] o 64,0%,   polifoski [8:24:24] o 58,8%.

Waldemar Sender