UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 16.11.2020 r. - 20.11.2020 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 5,3%,  pszenicy o 3,0%, jęczmienia o 2,6%, owsa o 5,5%,   mieszanki zbożowej o 4,4%, pszenżyta o 8,8%, niższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 5,6%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, niższa jest cena targowiskowa żyta o 6,8%, pszenicy o 3,8%, jęczmienia o 4,3%, owsa o 3,6%, mieszanki zbożowej o 5,7%, pszenżyta o 2,4%,  ziemniaków jadalnych o 60,5%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 0,6%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,8%, cena skupu krów rzeźnych o 2,3%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 3,5%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,4%, niższa jest cena skupu tuczników o 7,9%, cena skupu macior o 11,2%, cena targowiskowa pary prosiąt o 2,9%.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 3,6%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,1%,  niższa jest cena skupu  tuczników o 32,0%, cena skupu macior o 35,7%, cena skupu krów rzeźnych o 1,5%, cena targowiskowa pary prosiąt o 22,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%, nie zmieniła się cena skupu cieląt rzeźnych.                                                                                    

       

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

16.11.2020 - 20.11.2020 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

50

70

61,7

66,2

pszenica

70

100

82,9

86,2

jęczmień

68

90

78,3

81,8

owies

60

80

69,4

72,0

mieszanka zbożowa

63

80

70,7

75,0

pszenżyto

65

85

74,3

76,1

ziemniaki jadalne

60

120

85,00

215,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 18 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,00

4,60

3,72

5,47

maciory

1,70

2,50

2,23

3,47

buhajki

5,09

7,50

6,67

6,44

jałówki

4,63

7,50

6,17

6,10

krowy

3,00

5,00

4,54

4,61

cielęta

8,00

11,00

9,83

9,83

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

340

340

340

440

jaja kurze (mendel)

7,50

12,75

11,25

11,40

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w listopadzie 2020 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

listopad    2020

średnia     październik       2020

średnia  listopad     2019

Saletra amonowa

107

108

122

Saletrzak

95

97

111

Mocznik

141

141

154

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

156

157

157

Sól potasowa 60% [K2O]

150

152

162

Fosforan amonu [NP] 18:46

182

184

202

Siarczan magnezu

100

112

114

Polifoska 6:20:30 [NPK]

165

167

172

Polifoska 8:24:24 [NPK]

170

172

178

*Ceny brutto

 

pazdziernik-listopad 2020

listopad 2019 - listopad 2020 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, saletrzaku o 2,1%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 0,6%, soli potasowej o 1,3%, siarczanu magnezu o 10,7%, fosforanu amonu o 1,1%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%, polifoski [8:24:24] o 1,2%, nie zmieniła się cena sprzedaży mocznika.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 12,3%, saletrzaku o 14,4%, mocznika o 8,4%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 0,6%, soli potasowej o 7,4%, siarczanu magnezu o 12,3%,  fosforanu amonu o 9,9%, polifoski [6:20:30] o 4,1%, polifoski [8:24:24] o 4,5%. 

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,2%, siarczanu magnezu o 5,1%,  polifoski [6:20:30] o 1,7%, polifoski [8:24:24] o 1,1%,  niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 0,9%, mocznika o 0,6%, fosforanu amonu o 0,9%,    nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,8%, saletrzaku o 12,1%, mocznika o 12,4%, superfosfatu wzbogaconego o 7,5%, soli potasowej o 10,9%, fosforanu amonu o 11,1%, siarczanu magnezu o 4,2%, polifoski [6:20:30] o 8,0%, polifoski [8:24:24] o 7,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 0,6%, siarczanu magnezu o 3,5%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,5%, saletrzaku o 3,8%,  soli potasowej o 2,5%, fosforanu amonu o 0,5%,  polifoski [6:20:30] o 3,0%, polifoski [8:24:24] o 1,7%, nie zmieniła się cena sprzedaży mocznika.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 13,4%, saletrzaku o 13,0%, mocznika o 8,3%, superfosfatu wzbogaconego o 1,3%, soli potasowej o 1,9%, fosforanu amonu o 13,4%, siarczanu magnezu o 1,7%, polifoski [6:20:30] o 5,2%, polifoski [8:24:24] o 3,4%.