Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 25.02.2019 r. - 01.03.2019 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa owsa o 1,0%, ziemniaków jadalnych o 2,4%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 1,7%, pszenicy o 3,9%, jęczmienia o 1,0%,   mieszanki zbożowej o 1,4%,  pszenżyta o 1,6%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 18,0%,  pszenicy o 11,8%, jęczmienia o 14,7%, owsa o 13,0%,  mieszanki zbożowej o 12,3%, pszenżyta o 14,9%, ziemniaków jadalnych o 44,9%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 2,2%, cena skupu macior o 1,3%, cena targowiskowa pary prosiąt o 8,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%,  niższa jest cena skupu  buhajków rzeźnych o 4,7%, cena skupu jałówek rzeźnych o 4,6%, cena skupu krów rzeźnych o 8,1%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 0,8%.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, niższa jest cena skupu  tuczników o 10,7%, cena skupu macior o 20,1%, cena skupu buhajków rzeźnych o 2,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 3,7%, cena skupu krów rzeźnych o 5,9%, cena skupu cieląt rzeźnych o 6,1%, cena targowiskowa pary prosiąt o 13,3%,  cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%.

         

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

25.02.2019 - 01.03.2019 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

62

75

68,8

58,3

pszenica

80

100

90,7

81,1

jęczmień

75

100

85,8

74,8

owies

68

80

73,2

64,8

mieszanka zbożowa

65

85

76,5

68,1

pszenżyto

75

90

80,3

69,9

ziemniaki jadalne

100

180

129,00

89,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,40

4,20

3,75

4,20

maciory

2,00

2,80

2,26

2,83

buhajki

6,00

8,20

6,83

6,99

jałówki

4,70

7,50

5,98

6,21

krowy

2,50

5,50

4,17

4,43

cielęta

8,00

12,00

10,17

10,83

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

260

260

260

300

jaja kurze (mendel)

9,00

13,50

11,55

11,70

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

  Waldemar Sender  

                                                                                                             

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w marcu 2019 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia  marzec     2019

średnia     luty        2019

średnia  marzec     2018

Saletra amonowa

130

127

116

Saletrzak

117

113

98

Mocznik

158

156

136

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

154

152

140

Sól potasowa 60% [K2O]

157

156

143

Fosforan amonu [NP] 18:46

214

213

193

Siarczan magnezu

114

111

115

Polifoska 6:20:30 [NPK]

174

173

155

Polifoska 8:24:24 [NPK]

177

176

157

*Ceny brutto

 kuty-marzec 2019

marzec marzec 2018-2019

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,4%, saletrzaku o 3,5%, mocznika o 1,3%, superfosfatu wzbogaconego o 1,3%, soli potasowej o 0,6%, fosforanu amonu o 0,5%, siarczanu magnezu o 2,7%, polifoski [6:20:30] o 0,6%,  polifoski [8:24:24] o 0,6%.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 12,1%, saletrzaku o 19,4%, mocznika o 16,2%, superfosfatu wzbogaconego o 10,0%, soli potasowej o 9,8%, fosforanu amonu o 10,9%, polifoski [6:20:30] o 12,3%, polifoski [8:24:24] o 12,7%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 0,9%.

Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.