Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 24.06.2019 r. - 28.06.2019 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 1,3%, ziemniaków jadalnych o 19,2%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 2,2%, jęczmienia o 3,0%, owsa o 1,3%, mieszanki zbożowej o 0,6%, pszenżyta o 1,7%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 16,1%,  pszenicy o 15,1%, jęczmienia o 15,9%, owsa o 22,3%,  mieszanki zbożowej o 17,5%, pszenżyta o 18,3%, ziemniaków jadalnych o 139,6%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 1,1%,  niższa jest cena skupu tuczników o 2,0%, cena skupu macior o 4,3%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 4,1%, cena skupu krów rzeźnych o 1,9%, nie zmieniła się cena  skupu cieląt rzeźnych, cena targowiskowa pary prosiąt, cena targowiskowa mendla jaj kurzych.  
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 26,9%, cena skupu macior o 17,7%, cena skupu jałówek rzeźnych o 0,3%, cena skupu krów rzeźnych o 3,9%, cena targowiskowa pary prosiąt o 33,3%, niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 7,7%, nie zmieniła się cena skupu cieląt rzeźnych,  cena targowiskowa mendla jaj kurzych.

                                                                                                   

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

24.06.2019 - 28.06.2019 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

65

70

70,0

60,3

pszenica

80

100

90,0

78,2

jęczmień

80

90

84,0

72,5

owies

65

80

74,0

60,5

mieszanka zbożowa

70

90

78,0

66,4

pszenżyto

70

88

79,0

66,8

ziemniaki jadalne

200

350

254,00

106,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

4,80

5,90

5,33

4,20

maciory

2,00

4,00

3,13

2,66

buhajki

5,50

7,50

6,58

7,13

jałówki

4,70

8,00

6,30

6,28

krowy

3,00

6,00

4,74

4,56

cielęta

8,00

12,00

10,67

10,67

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

400

400

400

300

jaja kurze (mendel)

9,00

12,75

11,10

11,10

*Ceny netto

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 16 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Waldemar Sender 

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lipcu 2019 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia  lipiec    2019

średnia     czerwiec        2019

średnia  lipiec     2018

Saletra amonowa

127

128

109

Saletrzak

115

117

93

Mocznik

157

157

132

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

157

157

143

Sól potasowa 60% [K2O]

160

162

142

Fosforan amonu [NP] 18:46

217

220

197

Siarczan magnezu

121

118

107

Polifoska 6:20:30 [NPK]

173

173

155

Polifoska 8:24:24 [NPK]

177

178

157

*Ceny brutto

 

czerwiec-lipiec

lipiec 2018 - lipiec 2019

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,5%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,8%, saletrzaku o 1,7%, soli potasowej o 1,2%, fosforanu amonu o 1,4%, polifoski [8:24:24] o 0,6%,  nie zmieniła się cena sprzedaży  mocznika, superfosfatu wzbogaconego, polifoski [6:20:30].
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 16,5%, saletrzaku o 23,7%, mocznika o 18,9%, superfosfatu wzbogaconego o 9,8%, soli potasowej o 12,7%, fosforanu amonu o 10,2%, siarczanu magnezu o 13,1%, polifoski [6:20:30] o 11,6%, polifoski [8:24:24] o 12,7%.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.