Poletka demonstracyjne

Show the MENU

 

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie łódzkim do 2021 roku.

Odmiany umieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa łódzkiego jest tworzona przez Dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, w uzgodnieniu z członkami Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w Wojewódzkim Zespole PDO reprezentują:

Włodzimierz Lewandowski – I zastępca Dyrektora

Ireneusz Sadowski – kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Więcej informacji o odmianach zalecanych do uprawy oraz aktualne wyniki doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej COBORU www.coboru.gov.pl oraz na stronie internetowej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie: www.sulejow.coboru.gov.pl

Dane kontaktowe:

SDOO w Sulejowie

97-330  Sulejów, ul. Polna 10

tel.: 44 616 20 39

e-mail: sdoo [dot] sulejowatcoboru [dot] gov [dot] pl

Źródło: COBORU.

Bobik

Groch siewny

Jęczmień jary

Jęczmień ozimy

Kukurydza - kiszonka

Kukurydza - ziarno

Łubin wąskolistny

Łubin żółty

Owies

Pszenica jara

Pszenica ozima

Pszenżyto jare

Pszenżyto ozime

Rzepak ozimy

Soja

Ziemniak

Żyto ozime