Obowiązki i terminy składania oświadczeń w roku 2024

Show the MENU
27.02.2024

Obowiązki i terminy składania oświadczeń w roku 2024 w ramach realizacji poszczególnych praktyk w Ekoschematach z 2023 roku.

W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano szereg instrumentów wsparcia beneficjentów promujących praktyki rolnicze korzystne dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, w tym obowiązkowe do wdrożenia przez państwo ale dobrowolne dla rolnika ekoschematów, które są realizowane w ramach płatności bezpośrednich. Wielu Rolników podjęło decyzję o realizacji ekoschematów, co wiązało się z  szeregiem zobowiązań w celu uzyskania dodatkowych dopłat.

W związku z zadeklarowanymi w ubiegłorocznych wnioskach o dopłaty bezpośrednie ekoschematami, musimy pamiętać wiosną 2024 roku , aby na czas złożyć oświadczenia potwierdzające realizację poszczególnych praktyk w ramach ekoschematów.

Rolnicy, którzy w 2023 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu Dobrostan opasów, a którzy nie wskazali w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu, powinni dokonać zmiany w systemie IRZplus w zakresie określenia przeznaczenia tego bydła do opasu,poprzezwybór jednego
z kierunków użytkowania: mięsno-opasowy, mleczno-opasowy lub opasowy. Rolnicy, którzy realizują praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, otrzymają płatność tylko do tych sztuk bydła, dla których określono  w systemie
w IRZplus przeznaczenie tego bydła do opasu.

W tabeli prezentujemy terminy składania oświadczeń w zakresie Ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach PS WPR 2023-2027 dla rolników realizujących poszczególne praktyki Dobrostanu zwierząt w roku 2023. Nie można zapomnieć o ich złożeniu we właściwym czasie, ponieważ skutkiem będzie brak wypłaty dodatkowej pomocy z tytułu realizacji wybranego ekoschematu.

 

 

Dobrostan:

Praktyka

Rodzaj dokumentu

Termin złożenia dokumentu w ARIMR

Loch:

Jarzma

Rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym

15-21 marca 2024 r

 

Późniejsze odsadzanie prosiąt

 

Rejestr terminów odsadzania prosiąt

15-21 marca 2024 r

 

Ściółka

 

Oświadczenie

15-21 marca 2024

Tuczników:

Ściółka

Oświadczenie

15-21 marca 2024

Krów mlecznych:

 

Wybieg

Rejestr

15-21 marca 2024

 

Późniejsze odsadzanie cieląt

Rejestr terminów odsadzania cieląt

15-21 marca 2024

 

Ściółka

Oświadczenie

15-21 marca 2024

Krów mamek:

 

Wybieg

Rejestr

15-21 marca 2024

 

Ściółka

Oświadczenie

15-21 marca 2024

Opasy:

Ściółka

Oświadczenie

15-21 marca 2024

Wybieg

Oświadczenia o zapewnieniu wybiegu dla opasów

15-21 marca 2024

Kurcząt brojlerów:

Oświetlenie

Oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie kurczętom brojlerom co najmniej 6 godzin fazy ciemnej w ciągu doby następującej po fazie jasnej oświetlenia

15-21 marca 2024

Indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa:

Oświetlenie

Oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie indykom co najmniej 8 godzin fazy ciemnej w ciągu doby następującej po fazie jasnej oświetlenia

15-21 marca 2024

Koni:

Wybiegi

 

Oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie zwierzętom z gatunku koń domowy dostępu do powierzchni zewnętrznych lub biegalni

 

15-21 marca 2024

Kozy:

Wypas

 

Oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie zwierzętom z gatunku koza domowa dostępu do powierzchni zewnętrznych

 

15-21 marca 2024

Dla wszystkich Wariantów

Uzupełnienie planu

 

Jeżeli w gospodarstwie zaszły zmiany

skutkujące koniecznością zmiany lub uzupełnienia informacji w planie.

14 marca 2024

 

 

 

Małgorzata Bogdańska