Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Komunikaty

Show the MENU
14.08.2019
   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Rol-Szansa 2019 –...
31.07.2019
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"   Operacja pn. VIII Targi – „Jesień w polu i...
08.08.2019
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Program ma na celu...
25.07.2019
W lipcu 2018 r. wszedł w życie Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz...
20.01.2019
   Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przystąpił do wykonywania operacji polegającej na realizacji kompleksowych...