Pokazowe Centrum Przetwórstwa Rolno-Spożywczego

Show the MENU

Pokazowe Centrum Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „STODOŁA” im. Wandy Malczewskiej w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

 

"STODOŁA" to Pokazowe Centrum Szkoleniowe Przetwórstwa Rolno-Spożywczego, które powstało
w2023 roku. Centrum wyposażone jest w trzy linie technologiczne: mini-masarnię, serowarnię i tłocznię oleju. Są to profesjonalne linie wyposażone w maszyny, służące do szkoleń i demonstracji w celu upowszechniania wiedzy z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego. ŁODR z s. w Bratoszewicach prowadzi tu szkolenia praktycznej nauki wytwarzania żywności na niewielką, nieprzemysłową skalę, w szczególności:

• rozbiór półtusz i wytwarzanie produktów mięsnych,

• produkcję serów podpuszczkowych miękkich i półtwardych,

• tłoczenie olejów.

Liczba uczestników przewidziana na jednych warsztatach to od 20 do 25 os. Podczas jednodniowych szkoleń połączonych z warsztatami uczestnicy poznają dobre praktyki oraz wymagania prawne
i sanitarne obowiązujące przy „farmerskim” wytwarzaniu żywności. Warsztaty kończą się wydaniem certyfikatów, które honorowane będą przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje.  Szkolimy też formą wykładu z zakresu wpisu zakładu do rejestru i wymagań w ramach RHD, MLO i sprzedaży bezpośredniej w tym wykłady pt.: „Małe przetwórstwo się opłaca. Innowacje w przetwórstwie. Możliwości finansowania w ramach działania Współpraca” prowadzą brokerzy innowacji Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach.

Warsztaty w "Stodole" ŁODR z s. w Bratoszewicach rozpoczął w 2023 roku od produkcji sera. Zajęcia  
z zakresu produkcji miękkich i półtwardych serów podpuszczkowych poprowadziła Joanna Lunitz, wiceprezes Stowarzyszenia Serowarów farmerskich i Zagrodowych oraz Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego "Na Serio". Od czerwca br. warsztaty serowarskie w cyklu szkoleń połączonych z wykładami prowadzi pani Monika Lasoń, rolnik i właściciel serowarni Groser
z woj. łódzkiego, natomiast warsztaty z produkcji wędlin prowadzi pan Stefan Bednarek, rolnik
i właściciel małej masarni.

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z s w Bratoszewicach powstała ulotka o serowarstwie. Nagrano tez film instruktażowy o produkcji sera z panią Moniką Lasoń:

https://www.youtube.com/watch?v=NFXn7mNUiyI

Ponadto materiały upowszechniające wiedzę o Bratoszewickiej Stodole:

https://lodz.tvp.pl/64917420/szkolenia-dla-rolnikow-w-bratoszewicach

 

Dane kontaktowe:

Anna Walas, Główny Specjalista ds. wspólnej polityki rolnej i programów pomocowych
tel. kom. 785 360 548
e-mail:
a [dot] walasatlodr-bratoszewice [dot] pl (a [dot] walasatlodr-bratoszewice [dot] pl)