Program rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa łódzkiego do 2030 r.

Show the MENU

 

Marek Jacek Michalak

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 

Marek Sarwa

Łódzki Ośrodek

Doradztwa Rolniczego

z/s w Bratoszewicach

 

Włodzimierz Lewandowski

Łódzki Ośrodek

Doradztwa Rolniczego

z/s w Bratoszewicach

 

Bogumiła Kapusta

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 

Artur Bagieński

Urząd Marszałkowski

Województwa Łódzkiego

 

Tomasz Nowicki

Kasa Rolniczego

 Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Łodzi

 

Paweł Jegier

Łódzki Oddział

Regionalnej Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Bronisław Węglewski

Biuro Centralne Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

 

Piotr Korwin-Kochanowski

Łódzki Ośrodek

Doradztwa Rolniczego

z/s w Bratoszewicach

 

Krzysztof Woźniak

Urząd Gminy Zadzim

 

Gabriel Orzeszek

Urząd Gminy

 w Sulmierzycach

 

Zbigniew Karpiński

Urząd Miasta

w Rawie Mazowieckiej

 

Jolanta Pęgowska

Lokalna Grupa Działania

 „PRYM”

 

Piotr Chabior

Urząd Statystyczny w Łodzi

 

Janusz Ciesielski

Krajowy Ośrodek

 Wsparcia Rolnictwa

O/Terenowy w Łodzi

 

Wojciech Miedzianowski

Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska w Łodzi