Piotrków Trybunalski

Show the MENU
18.10.2023
sparcie finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027 będzie przyznawane na podstawie dokumentu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR). Wsparcie to obejmuje interwencje w formie płatności bezpośrednich, tj.: podstawowe wsparcie dochodów -...
18.10.2023
Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ich posiadanie, w kontekście dbania o przyszłość, jest równie ważne, co zakup ubezpieczeń osobowych dla siebie i swojej rodziny. Posiadając dokumenty potwierdzające wykupienie polisy, mamy pewność, że...
17.10.2023
Rolniczy handel detaliczny Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe. W ramach takiego handlu...
27.12.2022
Zwiększony limit do 150 tys. na inwestycje chronoiące wody przed zanieczyszczeniami azotanami ze żródeł rolniczych. Wprowadzone regulacje 20 grudnia 2022 r  umożliwiają zwiekszenie wielkości limitu pomocy do 150 tys. zł udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach operacji...
04.12.2022
Zapraszamy do zapisu na szkolenia chemizacyjne ze stosowania środków ochrony roślin; podstawowe i uzupełniające. nr telefonu 44 646 10 47 w.83
04.12.2022
Rolniczy Handel Detaliczny  RHD jest formą działalności związaną z produkcją i zbywaniem żywności przez rolników. Po uprzedniej rejestracji u powiatowegho lekarza weterynarii w przypadku produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w przypadku...
21.12.2021
Od 10 grudnia 2021 r ruszył nabór na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochdzacymi ze żródeł rolniczych.Wnioski mozna składać do 7.lutego 2022 r do ARiMR.Pomoc przyznaje sie rolnikowi , który; 1. jest posiadaczemgospodarstwa rolnego,położonego na terenie...
22.07.2021
od 21 czerwca do 19 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na Modernizacje gospodarstw rolnych. Wspercie mozna otrzymać na inwestycje zwiazane z; * obszar A - rozwój produkcji prosiat, maksymalnie mozna uzyskać 900 tys. zł; *obszar B - rozwój produkcji mleka krowiego, wysokość...
26.03.2020
ARiMR  od 31 marca do 29 maja 2020 r. przyjmuje wnioski  o przyznanie pomocy na operacje typu"Modernizacja gospodarstw rolnych" Pomoc bedzie przyznawana rolnikom  w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji .Dofinansowanie wynosi: 50%  poniesionych...
19.03.2020
Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Rusza nabór na Poddziałanie  6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - Restrukturyzacja małych gospodarstw. Premia w wysokosci 60 tysięcy złotych wypłacana będzie w dwóch ratach: I rata - 80 % całkowitej wartości pomocy,...
19.03.2020
                                               Od 15.03.2020 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatnosci Rolno - środowiskowych - klimatycznych, płatności na działania Rolnictwo ekologiczne  lub działanie Dobrostan zwirząt. Rolnicy przystępujący do działań...
14.02.2020
 26.02.2020 R. SZKOLENIE DLA HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO.
14.02.2020
Obszary ograniczeń przy ASF W procedurach zapobiegania rozprzestrzenianiu się  oraz zwalczaniu tej chorby wyznacza się różne obszary ograniczeń, w zależnosci od ryzyka jej wystąpienia; -  " obszar zagrożenia", zwany strefą niebieską, to teren, na którym stwierdza się występowanie ASF u trzody...
13.01.2020
        Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, zasady ochrony przed ASF W celu ochrony stada przed afrykańskim pomorem świń konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji. Jest to niezbędne minimum, które powinno funkcjonować w każdym stadzie utrzymującym trzodę chlewną. 1....
29.08.2019
  W wrześniu rolnicy będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na inwestycje w tzw. małą retencję, a w pażdzierniku na rolniczy handel detaliczny.   Pierwszy  nabór wniosków zaplanowano na wrzesień. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na...

Strony