Informacja o projekcie

Show the MENU

Ologowanie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023,  realizuje operację pod tytułem „Przetwórstwo produktów rolnych szansą na realizację wspólnych inwestycji przez rolników”, której celem jest „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Cel zostanie osiągnięty za pośrednictwem szkoleń z warsztatami, dzięki którym mieszkańcy obszarów wiejskich oraz młodzież ze szkół średnich                     i wyższych rolniczych zdobędą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat możliwości uzyskania alternatywnego źródła dochodu, jakim jest wprowadzenie przetwórstwa żywności do swojego gospodarstwa i sprzedaż wytworzonej żywności bezpośrednio konsumentowi.

 

Realizacja operacji pt. „Przetwórstwo produktów rolnych szansą na realizację wspólnych inwestycji przez rolników”, która polegać będzie na organizacji cyklu 18 jednodniowych szkoleń z warsztatami, jest jedną z form wspierania działalności rolniczej oraz pokazanie możliwości wykorzystania produktów rolniczych pochodzących z gospodarstwa, budowania postaw proinnowacyjnych wykorzystujących środowisko naturalne oraz zachęcanie rolników do wzajemnej współpracy i otwartości na współpracę z innymi podmiotami w celu podniesienia konkurencyjności oraz tworzenia nowych miejsc pracy w ramachDziałania 9: ”Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”, Priorytet 3: „Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie”, Temat 2: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji w operacji uczestniczyć będzie 360 osób, w tym co najmniej połowę będą stanowiły osoby do 35. roku życia mieszkające na obszarach wiejskich. Uczestnicy pozyskają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat możliwości przetwórstwa produktów rolnych w swoim gospodarstwie oraz  będą mogli poszerzyć swoją działalności i zdobyć dodatkowe źródło dochodu. Efektem realizacji operacji będzie  wzrost liczby producentów rolnych na obszarach wiejskich, wzrost świadomości uczestników operacji na temat możliwości jakie daje przetwarzanie produktów w swoim gospodarstwie i współpraca z innymi rolnikami, jako sposobu do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych oraz wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl