Operacja „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”

Show the MENU

logo EFR

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w ramach poddziałania  1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizuje operację, pn.:

„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”

Operacja realizowana jest w ramach konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju, a wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. Operacja polega na:

1.         założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwie/podmiocie prowadzonym w systemie rolnictwa ekologicznego (roślinnego lub zwierzęcego) lub dotyczących przetwórstwa surowców ekologicznych, marketingu produktów ekologicznych i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją,

2.         przeprowadzeniu demonstracji w obiektach demonstracyjnych,

3.         organizacji seminariów tematycznych i konferencji

Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów demonstracyjnych, w tym w województwie łódzkim 7 obiektów demonstracyjnych. Będą one założone w gospodarstwach lub podmiotach przygotowujących produkty rolnictwa ekologicznego, posiadających aktualne ekologiczne certyfikaty zgodności produkcji z wymaganiami rolnictwa ekologicznego w zakresie objętym tematem demonstracji. W obiektach tych przeprowadzone zostaną demonstracje z produkcji roślinnej (w tym zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki, bobowate i ich mieszanki, warzywa, sady, rośliny jagodowe, zioła), z produkcji zwierzęcej (bydło mięsne, mleczne, świnie, owce, kozy, króliki, kurczęta rzeźne, pasieki, kury nioski, akwakultura), z przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców lub warzyw, zbóż oraz uboju zwierząt.

Realizacja operacji potrwa do końca 2024 roku.