Wyniki I etap

Show the MENU

Działanie KSOW na lata 2014 – 2020 (Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich), priorytet PROW na lata  2014-2020 (Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich), cel KSOW na lata  2014 -2020  (3.1 Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich)

           

Nagrody sfinansowane zostaną  w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa łódzkiego na lata 2016-2017

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl

 

 

Eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska 2017 r.

W centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz w oddziałach: w Piotrkowie Trybunalskim i Kościerzynie w dniu 26 września br. odbyły się eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 60  osób: rolnicy oraz uczniowie szkół rolniczych.

Uczestnicy, których w Bratoszewicach powitał Włodzimierz Lewandowski, dyrektor ŁODRzs. w Bratoszewicach rozwiązywali test składający się z 30 pytań obejmujących następujące zagadnienia:

rolnictwo ekologiczne w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności o których mowa w art. 16 ust.1 lit.a lub b rozporządzenia nr 1305/2013 oraz promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

- zasady cross- compliance

- ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego

- odnawialne źródła energii

- program rolnośrodowiskowo - klimatyczny w tym upowszechnianie wiedzy                

   w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt

Komisje egzaminacyjne:

Centrala ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach 

  1. Aneta Kutkowska - przewodniczący
  2. Ewa Kłosińska - sekretarz
  3. Anna Bakura - Kijanka - członek

 Oddział  w Piotrkowie Trybunalskim  

  1. Andrzej Bartosik - przewodniczący
  2. Hubert Sierant - sekretarz
  3. Zenobia Opala - członek

Odział w Kościerzynie 

  1. Izabela Radziwon - przewodniczący

  2. Tomasz Kolankowski -  sekretarz

  3. Małgorzata Ziółkowska - członek

Do II etapu olimpiady z każdego z oddziałów oraz z centrali zakwalifikowało się po 10 osób, które uzyskały największą ilość punktów:

1. Bartosz Kornacki, gm. Zduńska Wola, powiat zduńskowolski

2. Bartłomiej Wzgarda, gm. Wróblew, powiat sieradzki

3. Piotr Czerniszewski , gm. Zadzim, powiat poddębicki

4. Damian Brożyna , gm. Kiełczygłów, powiat pajęczański

5. Piotr Złoty , gm. Klonowa, powiat sieradzki

6. Bartłomiej Leśnik, gm. Burzenin, powiat sieradzki

7. Michał Budka , gm. Zduńska Wola, powiat zduńskowolski

8. Dominik Nyziak , gm. Warta, powiat sieradzki

9. Marcin Ubych , gm. Klonowa, powiat sieradzki

10. Bartłomiej Łyga , gm. Klonowa, powiat sieradzki

11.Kamil Gniatkowski, gm. Kodrąb, powiat radomszczański

12.Maciej Olczyk, gm. Radomsko, powiat radomszczański

13.Dominik Szafarski, gm. Kamieńsk, powiat radomszczański

14.Dominik Kaczmarek, gm. Koluszki, powiat łódzki wschodni

15.Hubert Lolo, gm. Czarnocin, powiat piotrkowski

16.Łukasz Wojtan, gm. Sulmierzyce, powiat pajęczański

17.Paweł Gawroński, gm. Grabica, powiat piotrkowski

18.Klaudia Pełka, gm. Kodrąb, powiat radomszczański

19.Łukasz Piotrowski, gm. Grabica, powiat piotrkowski

20.Aleksandra Tatara, gm. Dobryszyce, powiat radomszczański

21.Elżbieta Olczyk, gm. Jeżów, powiat brzeziński

22.Piotr Majchrzak, gm. Bielawy, powiat łowicki

23.Grzegorz Pacler, gm. Nieborów, powiat łowicki

24. Dariusz Gabrysiak, gm. Stryków, powiat zgierski

25. Jakub Olszewski, gm. Oporów, powiat kutnowski

26. Kamil Kuciński, gm. Dmosin, powiat brzeziński

27. Bartosz Rzymski, gm. Żychlin, powiat kutnowski

28. Dawid Zieliński, gm. Krośniewice, powiat kutnowski

29. Mateusz Dałek, gm. Zduny, powiat łowicki

30. Damian Siekierski, gm. Zduny, powiat łowicki

Finał wojewódzki odbędzie się 26.10.2017 r. w centrali w Bratoszewicach o godz. 10.00,  na który serdecznie zapraszamy.

                                                                                                               Aneta Kutkowska

Fot. Ewa Kłosińska

                                                                                                                 Mirosław Gruszczyński

Teresa Nowak

Otwarcie olimpiady przez Włodzimierza Lewandowskiego- dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach