Informacja o Projekcie „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”

Show the MENU

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017, realizuje operację pod tytułem „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promocja rolnictwa ekologicznego, promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Konkurs wiedzy jakim jest „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”, jest jedną z form przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - realizacja Działania 13: „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytetu 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Celu 3.1. „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi promocja rolnictwa ekologicznego, promocja wytwarzanych produktów, wymiana doświadczeń, praktycznej wiedzy pomiędzy uczestniczącymi w nim gospodarstwami oraz wdrożenie dobrych praktyk ekologicznych.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl