Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Show the MENU

SIR

31.05.2022
Nabór wniosków od 31 grudnia 2021 – 31 stycznia 2022 r. Komunikat Prezesa ARiMR z 31 maja 2022 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie operacji tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, objętego PROW 2014-2020,...
30.05.2022
Termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” został przedłużony o dwa tygodnie, do 29 czerwca 2022 roku. O taką pomoc mogą ubiegać się grupy operacyjne EPI, a limit wsparcia dla jednego beneficjenta to...
30.05.2022
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje konferencję pn. „II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI – KŁŻ”. „Szczyt” jest pierwszym wydarzeniem realizowanym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), który jest dedykowany Grupom...
25.05.2022
Projekt realizowany od 2 grudnia 2019 r. do 10 maja 2022 r. w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Głównym zadaniem projektu  było opracowanie rozwiązań polepszających proces hodowli trzody chlewnej. Jednym z opracowanych rozwiązań jest...
05.04.2022
Od 30 kwietnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie się można ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. Pomoc pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a...
31.12.2021
31 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie z ARiMR na ten cel można się ubiegać już po raz drugi. Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i...
07.12.2021
Pod koniec grudnia rusza II nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – działanie „Współpraca” Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji...
01.12.2021
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: JAKOŚĆ MROŻONYCH OWOCÓW I PRZEPISY REGULUJĄCE ICH PRODUKCJĘ organizowanym w dniu 14 grudnia 2021 roku przez Zakład Technologii i Techniki ChłodnictwaInstytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego –...
24.11.2021
''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  ...
24.11.2021
''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  ...

Strony