Pomoc techniczna

Show the MENU

SIR

POMOC TECHNICZNA OTRZYMANA OD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

 

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.''

Tytuł operacji: ,,Wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2021-2024- PROW 2014-2020.''

Operacja ma na celu:

1) Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

2) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura SIR oraz realizacja zadań SIR, w ramach PROW 2014-2020.

3) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

 

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." 

Tytuł operacji:  „Realizacja operacji własnych ujętych w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2022-2023."

 Operacja ma na celu:

1) Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.