Zapraszamy na szkolenie nt. innowacji w rozrodzie i chowie trzody chlewnej - 9.12.2022 r., Bratoszewice

Show the MENU

SIR

28.11.2022

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w szkoleniu

pn. Innowacje w rozrodzie i chowie trzody chlewnej,

które odbędzie się w dniu 9.12.2022 r. w ŁODR zs. w Bratoszewicach, ul. Nowości 32.

 

Start szkolenia: godz. 9.00

Rejestracja: od godz. 8.30

 

W ramach programu wykłady: 

  • „Innowacje w chowie trzody chlewnej”
  • „Nowoczesne metody kierowania rozrodem świń”
  • „Aktualne problemy i nowe wyzwania w zakresie ochrony zdrowia świń”
  • „Opłacalność i ekonomia w produkcji trzody chlewnej”

 Wykłady poprowadzi dr inż. Rodian Pawłowski - zootechnik, specjalista chowu i hodowli trzody chlewnej.

 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, obiad i serwis kawowy.

Możliwość uzyskania zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

 

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu pod adresem poczty elektronicznej*:

Anna Suchecka - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr. tel. 797 187 074 

liczba miejsc: 30 

  Termin przesyłania zgłoszeń: 8.12.2022 r.

 liczba miejsc ograniczona!

 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej. 

 

 

 

 *prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu pod adresem poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (289.373 kB)