Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Show the MENU

SIR

17.02.2021
Szanowni Państwo,   zapraszamy na konsultacje wszystkich rolników i innych interesariuszy działania Współpraca w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie tworzenia Krótkich łańcuchów dostaw na potrzeby aplikowania w ramach naboru w ARiMR. Konsultacje w siedzibie ŁODR w Bratoszewicach, w oddziałach...
17.02.2021
Szanowni Państwo, 20 lutego o godzinie 11:00 odbędzie się bezpłatny webinar zorganizowany przez Polski Związek Pszczelarski dotyczący upowszechnienia wiedzy na temat roli produktów pszczelich i apiterapii. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy kliknąć: Wszystko o produktach pszczelich i apiterapii...
30.12.2020
Szanowni Państwo, duże ułatwienia w tworzeniu grup operacyjnych obejmujących krótkie łańcuchy dostaw przygotowało Ministerstwo w zmianie do rozporządzenia "Współpraca". Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania...
14.12.2020
Szanowni Państwo, zapraszamy zainteresowanych rolników produkujących w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, MOL-a lub dostaw bezpośrednich, właścicieli małych winnic, a także osoby, które są zainteresowane taką produkcją w gospodarstwie do tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania...
14.12.2020
W ramach działania Współpraca ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach w 2020 roku zrealizował projekt grupy operacyjnej pn. Polski Ocet Owocowy. ŁODR pełnił funcję lidera oepracji polegającej na wytworzeniu innowacyjnej technologii produkcji octu owocowego oraz nowego znacznie udoskonalonego produktu. Do...
14.12.2020
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zakończył realizację projektu pn. „Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej,...
14.12.2020
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach wziął udział w V Forum Wiedzy i Innowacji zosrganizowanym w dniach 8-9 grudnia br. przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Celem wydarzenia było stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i inforamcji o...
21.10.2020
    ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  ...
15.10.2020
''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  ...
12.10.2020
''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  ...

Strony