Film pn. „Zostań pszczelarzem. Zakładanie nowoczesnej pasieki”

Show the MENU

SIR

19.12.2022

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu pn. „Zostań pszczelarzem. Zakładanie nowoczesnej pasieki”. 

Film realizowany w ramach operacji pn. „Innowacyjna gospodarka pasieczna” wpisanej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.