Zapraszamy na wyjazd studyjny - Turystyka kulinarna w oparciu o lokalne produkty - 28-30.11.2022

Show the MENU

SIR

16.11.2022

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym

pn. „Turystyka kulinarna  w oparciu o lokalne produkty”,

który odbędzie się w dniach 28-30.11.2022 r. do woj. dolnośląskiego. 

 

W programie:

1) Wizyty studyjne u producentów należących do szlaku kulinarnego Smaki Dolnego Śląska:

- Z Chaty Łaniaków
- Maciejowy Sad
- Karczma "Rzym"
- W Starej Rzeźni
- Młyn Usługowy Zenon Feszczuk
- Zagroda Pasternak - Sery Lutomierskie

2) Wykłady:

„Turystyka kulinarna jako źródło dodatkowych przychodów w gospodarstwie rolnym

- „Tworzenie sieci współpracy i budowa wspólnej marki produktu lokalnego” 

- „Metody promocji sprzedaży wytworzonego produktu. Przykłady dobrych praktyk sprzedażowych”

 

Wyjazd w dniu 28.11.br. (poniedziałek):

godz. 6:45 – zbiórka na parkingu ŁODR w Bratoszewicach, ul. Nowości 32

godz. 7:00 – wyjazd z Bratoszewic.

 

 Nocleg:

 Hotel Śląsk - Wrocław

 

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

W ramach wyjazdu studyjnego zapewniamy: wyżywienie, noclegi, materiały szkoleniowe, transport oraz ubezpieczenie. 

 

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu pod adresem poczty elektronicznej*:

Anna Suchecka - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr. tel. 797 187 074 

liczba miejsc: 30 

  Termin przesyłania zgłoszeń: 25.11.2022 r. godz. 11.00

 liczba miejsc ograniczona!

 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w wyjeździe, otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej. 

 

 

 

 *prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu pod adresem poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (294.322 kB)