ZAPRASZAMY do udziału w konferencji pn. „Przeciwdziałanie skutkom suszy na przykładzie innowacyjnych metod uprawy kukurydzy na ziarno”

Show the MENU

SIR

12.10.2020

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

      ZAPROSZENIE 

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w konferencji

      pn. „Przeciwdziałanie skutkom suszy na przykładzie innowacyjnych metod uprawy kukurydzy na ziarno” 

      która odbędzie się w dniu 28.10.2020 r.

w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach,

ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

 

Rejestracja uczestników: 8.00

Start konferencji: 8.30

 

 W ramach konferencji: 

1. Wykład pn. „Innowacje w przygotowaniu pola i siewie kukurydzy, przy niedoborze wiosennych opadów”

2. Wykład pn. „Wpływ niekorzystnych warunków, w tym suszy na rozwój kukurydzy”

3. Wykład pn. „Nowoczesne odżywianie kukurydzy przy uwzględnieniu niedoborów wody podczas wegetacji”

4. Wizyta na poletkach demonstracyjnych kukurydzy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Wykłady poprowadzą: dr Roman Warzecha, mgr inż. Monika Żurek - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ramach konferencji zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad.

 

liczba miejsc: 30

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu pod adresem poczty elektronicznej*:

Anna Suchecka - e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr. tel. 797 187 074 

 

  Termin przesyłania zgłoszeń: 26.10.2020 r. 

 liczba miejsc ograniczona!

   Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie pod adresem e-mailowym wskazanym w karcie zgłoszenia uczestnictwa.                                 

Karta zgłoszeniowa załączona poniżej. 

 

 

 

*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu pod adresem poczty elektronicznej a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

 

 

 

 

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (253.81 kB)