Jak ThermoEye zmienia hodowlę świń?

Show the MENU

SIR

13.02.2024

Na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  zaprezentowano projekt grupy operacyjnej Współpraca „Zdrowe zwierzęta zdrowa żywność – ThermoEye”. Projekt zrealizowano w latach 2020-2022. Liderem grupy był nasz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, badaniami naukowymi zaś zajęli się partnerzy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Smart Soft Solutions Sp. zo.o. W projekcie wzięli udział trzej rolnicy z powiatu piotrkowskiego, hodowcy trzody chlewnej.

Film ukazuje, jak najnowsza technologia wpływa na optymalizację hodowli, wykrywanie chorób i poprawę warunków życia zwierząt, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. W projekcie opracowano i wdrożono bezinwazyjny system monitorowania temperatury zwierząt hodowlanych, służący poprawie ich dobrostanu i ograniczeniu stosowania antybiotyków

 

Link do strony Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, gdzie można obejrzeć film

https://www.ksowplus.pl/baza-danych/filmoteka

 

Zapraszamy!