RADA - Prenumerata

Show the MENU

Warunki prenumeraty RADY na 2022 rok:

za 1 egz. 3,00 zł + koszt przesyłki

Możliwy odbiór w siedzibach ŁODR bez kosztów przesyłki

Wpłat za prenumeratę można dokonywać

na konto ŁODR zs. w Bratoszewicach

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi

51 1130 1163 0014 7156 2820 0001

Zlecenia przyjmujemy w każdym terminie, na dowolny okres

 

Przyjmujemy do publikacji ogłoszenia i reklamy w cenie: jedno słowo – 2,50 zł (netto); za stronę formatu A-4 (kolor podstawowy) – 410,00 zł (netto), za pierwszy dodatkowy kolor – plus 20% ceny koloru podstawowego (netto), za drugi dodatkowy kolor – plus 50% ceny koloru podstawowego (netto). Cena jednej strony formatu A4 (4 kolory) – 1110,00 zł (netto). Przy powtórzeniu ogłoszenia stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny podstawowej; przy ogłoszeniach w cyklu ciągłym, minimum 8-miesięcznym – zniżka wynosi 50% (od drugiej emisji).

Stawka za artykuły sponsorowane za stronę formatu A-4 – 410,00 zł (netto), za 1/2 strony formatu A-4 (A-5) – 205,00 zł (netto).

Umieszczenie wkładki reklamowej w całym nakładzie – 495,00 zł (netto). Umieszczenie wkładki w nakładzie dystrybuowanym na terenie jednego oddziału – 250,00 zł (netto).

Rolnicy z naszego województwa mogą bezpłatnie zamieszczać oferty kupna-sprzedaży płodów rolnych, inwentarza, ziemi, budynków i maszyn rolniczych. Wystarczy zadzwonić do redakcji lub podać treść ogłoszenia specjaliście ŁODR.                                                                                                                

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Do pobrania: