Obszary Natura 2000

Show the MENU

1. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk 

 

 

Lp.

Nazwa obszaru

KOD

Zmiana

1

Buczyna Gałkowska

PLH100016

 

2

Buczyna Janinowska

PLH100017

 

3

Cisy w Jasieniu

PLH100018

 

4

Dolina Czarnej

PLH260015

1  2

5

Dolina Dolnej Pilicy

PLH140016

1  2

6

Dolina Górnej Pilicy

PLH260018

 

7

Dolina Rawki

PLH100015

1

8

Dolina Środkowej Pilicy

PLH100008

1

9

Dąbrowa Grotnicka

PLH100001

 

10

Dąbrowa Świetlista w Pernie

PLH100002

 

11

Dąbrowy w Marianku

PLH100027

 

12

Dąbrowy Świetliste koło Redzenia

PLH100019

 

13

Grabia

PLH100021

1  2

14

Grabinka

PLH140044

 

15

Grądy nad Lindą

PLH100022

 

16

Las Dębowiec

PLH100023

 

17

Lasy Gorzkowickie

PLH100020

 

18

Lasy Smardzewickie

PLH100024

 

19

Lasy Spalskie

PLH100003

1  2

20

Lipickie Mokradła

PLH100025

 

21

Lubiaszów w Puszczy Pilickiej

PLH100026

 

22

Niebieskie Źródła

PLH100005

 

23

Ostoja Przedborska

PLH260004

1 2

24

Polany Puszczy Bolimowskiej

PLH100028

 

25

Pradolina Bzury-Neru

PLH100006

1  2

26

Silne Błota

PLH100032

 

27

Szczypiorniak i Kowaliki

PLH100033

 

28

Słone Łąki w Pełczyskach

PLH100029

 

29

Torfowiska nad Prosną

PLH100037

 

30

Torfowiska Żytno - Ewina

PLH100030

 

31

Wielkopole - Jodły pod Czartorią

PLH100031

 

32

Wola Cyrusowa

PLH100034

 

33

Załęczański Łuk Warty

PLH100007

1  2

34

Łąka w Bęczkowicach

PLH100004

 

35

Łąki Ciebłowickie

PLH100035

1  2

36

Święte Ługi

PLH100036

 

 

2. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków

 

 

Lp.

Nazwa obszaru (mapa)

KOD (PZO)

Zmiana PZO

1

Dolina Pilicy

PLB140003

1  2

2

Dolina Środkowej Warty

PLB300002

 

3

Doliny Przysowy i Słudwi

PLB100003

1

4

Pradolina Warszawsko-Berlińska

PLB100001

1

5

Zbiornik Jeziorsko

PLB100002

 

Aktualizacja: 13.01.2021