Obszary Natura 2000

Show the MENU

1. Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk 

 

 

Lp.

Nazwa obszaru

KOD

1

Buczyna Gałkowska

PLH100016

2

Buczyna Janinowska

PLH100017

3

Cisy w Jasieniu

PLH100018

4

Dolina Czarnej

PLH260015

5

Dolina Dolnej Pilicy

PLH140016

 

Dolina Górnej Pilicy

PLH260018

7

Dolina Rawki

PLH100015

8

Dolina Środkowej Pilicy

PLH100008

9

Dąbrowa Grotnicka

PLH100001

10

Dąbrowa Świetlista w Pernie

PLH100002

11

Dąbrowy w Marianku

PLH100027

12

Dąbrowy Świetliste koło Redzenia

PLH100019

13

Grabia

PLH100021

14

Grabinka

PLH140044

15

Grądy nad Lindą

PLH100022

16

Las Dębowiec

PLH100023

17

Lasy Gorzkowickie

PLH100020

18

Lasy Smardzewickie

PLH100024

19

Lasy Spalskie

PLH100003

20

Lipickie Mokradła

PLH100025

21

Lubiaszów w Puszczy Pilickiej

PLH100026

22

Niebieskie Źródła

PLH100005

23

Ostoja Przedborska

PLH260004

24

Polany Puszczy Bolimowskiej

PLH100028

25

Pradolina Bzury-Neru

PLH100006

26

Silne Błota

PLH100032

27

Szczypiorniak i Kowaliki

PLH100033

28

Słone Łąki w Pełczyskach

PLH100029

29

Torfowiska nad Prosną

PLH100037

30

Torfowiska Żytno - Ewina

PLH100030

31

Wielkopole - Jodły pod Czartorią

PLH100031

32

Wola Cyrusowa

PLH100034

33

Załęczański Łuk Warty

PLH100007

34

Łąka w Bęczkowicach

PLH100004

35

Łąki Ciebłowickie

PLH100035

36

Święte Ługi

PLH100036

 

2. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków

 

 

Lp.

Nazwa obszaru (mapa)

KOD (PZO)

1

Dolina Pilicy

PLB140003

2

Dolina Środkowej Warty

PLB300002

3

Doliny Przysowy i Słudwi

PLB100003

4

Pradolina Warszawsko-Berlińska

PLB100001

5

Zbiornik Jeziorsko

PLB100002

Aktualizacja: 23.12.2022