150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Komunikat

Show the MENU

SZANOWNI  PAŃSTWO,

Aby skutecznie chronić zdrowie Klientów i pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Doradcy pozostają do Państwa dyspozycji  w siedzibach centrali w Bratoszewicach, oddziałach w Kościerzynie i Piotrkowie Tryb. oraz Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego pod niżej podanymi  numerami telefonów i adresami e-mail.

Zmiany dotyczą sposobu przyjmowania interesantów w jednostkach organizacyjnych

Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach:

  • Zawieszona do odwołania zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego, oddziałach w Kościerzynie i Piotrkowie Trybunalskim  oraz centrali w Bratoszewicach.
  • kontakt z Pracownikami ŁODR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie www.lodr-bratoszewice.pl w zakładce KONTAKT. Informacje te będą też wywieszone w widocznym miejscu przy wejściu do biur w PZDR-ach, Oddziałach i centrali w Bratoszewicach,

 W związku z tym wnioski obszarowe wypełniamy w następujący sposób:

  • przygotowujecie Państwo w domu numer gospodarstwa, hasło do e-wniosku oraz paszporty i mapki z uprawami
  • rolnicy, którzy mają umowę kontraktacyjną np. na buraki sprawdzają czy jest podpisana i robią zdjęcie następnie  przesyłają doradcy na telefon lub mailowo skan umowy jeśli jest taka możliwość
  • proszę także przygotować adres email  - może być własny lub np. syna, córki
  • tak przygotowani dzwonicie do doradcy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 i wypełniamy wniosek przez telefon
  • następnie wysyłamy Państwu  potwierdzenie wykonania wniosku i druk opłaty  na e-mail lub zdjęcie na telefon, opłatę trzeba uiścić na poczcie, w banku lub przez Internet. Wykonaną opłatę należy sfotografować i przesłać doradcy zdjęcie. Opłaty pozostały bez zmian tak jak w roku ubiegłym.

 W przypadku pytań proszę dzwonić. Proszę się nie denerwować bo telefon doradcy często jest zajęty. Z pytaniami można też dzwonić do Oddziałów ŁODR. Wykonywanie wniosku przez telefon okazuje się być dłuższe niż w normalnych warunkach. Nie jest to może najdoskonalsza forma wypełniania wniosku, ale w chwili obecnie jedyna możliwa bez kontaktu z rolnikiem.

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, w miarę możliwości, we wszystkich jednostkach organizacyjnych ŁODR udostępnione zostaną skrzynki podawcze, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów /wniosków/ oświadczeń bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami KPODR. Dokumenty powinny być umieszczone w kopercie. Na kopercie proszę wpisać swoje dane (koniecznie numer telefonu kontaktowego) oraz dane doradcy/specjalisty do którego sprawa ma trafić. Prosimy nie umieszczać loginów i haseł!

W związku z poważnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie realizacji dopłat obszarowych 2020.

Dane telefoniczne do doradców rolniczych i pracowników ŁODR zs. w Bratoszewicach znajdują się na stronie internetowej www.lodr-bratoszewice.pl linkiem: https://www.lodr-bratoszewice.pl/powiatowe-zespoly-doradztwa-rolniczego

Poza tym wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:

Centrala Bratoszewice                                  42 719 89 28

Oddział w Kościerzynie                                 43 821 31 13

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim           44 646 10 48