Gospodarstwo Ekologiczne Wacław Krajewski

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE              
1. Imię i nazwisko  Wacław Krajewski  
2. Adres              
Miejscowość  Wilczkowice Dolne  
ulica   numer domu  38  
Województwo  łódzkie Powiat  łęczycki  
Gmina  Łęczyca  
Telefon   fax    
E-mail  em_agroatwp [dot] pl  
Adres strony internetowej gospodarstwa          
   
3. Nazwa jednostki certyfikującej          
 Bioekspert Sp. z o.o.  
4. Numer aktualnego certyfikatu          
 060317  
                     
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI              
1. Powierzchnia gospodarstwa:              
Całkowita w ha  11        
W tym:  Grunty orne  11 ha        
  Sady i jagodniki   ha        
  Użytki zielone   ha        
Zwierzęta ogółem (szt.)          
W tym: bydło   szt.        
  trzoda chlewna   szt.        
  drób   szt.        
  Inne   :   szt.        
                     
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży  
 brokuł, burak ćwikłowy, marchew, ziemniak, cebula szalotka, seler, kapusta, pomidor