Gospodarstwo Ekologiczne Stanisław Maciaszczyk

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE            
1. Imię i nazwisko  Stanisław Maciaszczyk
2. Adres            
Miejscowość  Charchów Księży
ulica   numer domu  18
Województwo  łódzkie Powiat  poddębicki
Gmina  Zadzin
Telefon   fax  
E-mail  
Adres strony internetowej gospodarstwa        
 
3. Nazwa jednostki certyfikującej        
 EKOGWARANCJA PTRE PL-EKO-01
4. Numer aktualnego certyfikatu        
 PL-EKO-01-001979
                   
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI            
1. Powierzchnia gospodarstwa:            
Całkowita w ha  4,27      
W tym:  Grunty orne  0,11 ha      
  Sady i jagodniki  3,64 ha      
  Użytki zielone   ha      
Zwierzęta ogółem (szt.)        
W tym: bydło   szt.      
  trzoda chlewna   szt.      
  drób   szt.      
  Inne   :   szt.      
                   
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży
 aronia czarnoowocowa