UWAGA!!! Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach wstrzymuje do odwołania wszystkie formy szkoleń !!!

Od 2 marca do 15 kwietnia 2020 r. w ARiMR można składać oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do wniosków z  poprzedniego roku - czytaj tutaj 

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

"Wsparcie korzystania z usług doradczych"

Show the MENU

Belka_WKUD

"Wsparcie korzystania z usług doradczych"

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach realizuje operację polegającą na świadczeniu kompleksowych programów doradczych w ramach poddziałania Wsparcie korzystania z usług doradczych wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020[1]

Operacja polega na udzielaniu pomocy doradczej rolnikom. Ma ona ułatwić osiągnięcie celu szczegółowego PROW 2014–2020, tj. poprawę wyników gospodarczych gospodarstw rolnych, ułatwienie ich restrukturyzacji i modernizacji, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku lub zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej. Oprócz wyników gospodarczych zakłada się również poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko i zwiększenia przyjazności gospodarstw rolnych dla klimatu oraz ich odporności na jego zmiany.

Efektem operacji będzie zrealizowanie trzyletnich programów doradczych dla 2.466 rolników z województwa łódzkiego, w obrębie czterech podregionów statystycznych NUTS-3: 

część 14

część 15

część 16

część 17

Programy będą kompleksowe – każdy z nich będzie się składać z 3 usług doradczych: analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa, prowadzenia rachunkowości oraz jednej z 4 usług dodatkowych.

UsługaProgram 1Program 2Program 3Program 4
1NazwaAnaliza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa
2Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3Uczestnictwo w systemach jakościOcena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodnościDziałania rolno-środowiskowo-klimatyczneSprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie
[1] Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)