UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wyniki Konkursu Wiedzy Rolniczej 2019

Show the MENU

Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

Konkursu Wiedzy Rolniczej organizowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach jest jednym z elementów operacji pn. „Rol-Szansa 2019 – Unowocześniamy rolnictwo i obszary wiejskie”

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy rolniczej m.in. z zakresy technologii produkcji rolniczej oraz nowoczesnych form gospodarowania.

W konkursie wzięło udział 19 uczestników (rolników, uczniów szkół rolniczych, studentów) z województwa łódzkiego. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, który został udostępniony do pobrania na stronie internetowej Ośrodka. Każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 30 punktów. Czteroosobowa Komisja Konkursowa z przewodniczącym Tadeuszem Morawskim zastępcą dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach, po sprawdzeniu nadesłanych prac wyłoniła trzy pierwsze miejsca. Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach od 2 do 5 uzyskali taką samą liczbę punktów, a o kolejności (zgodnie z regulaminem) zdecydowała data wpływu zgłoszenia i rozwiązanych testów.

Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce – Pan KRZYSZTOF ZABOST (30 punktów)

Nagroda pieniężna w wysokości 1000,00 zł.

2 miejsce – Pani LUCYNA DAŁEK (29 punktów)

Nagroda pieniężna w wysokości 800,00 zł.

3 miejsce – Pan GRZEGORZ PACLER (29 punktów)

Nagroda pieniężna w wysokości 600,00 zł.

Nagrody sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału i wykazanie tak wysokiego poziomu wiedzy z zakresu rolnictwa.

Skład komisji:

1. Przewodniczący – Tadeusz Morawski (II Zastępca Dyrektora ŁODR)

2. Sekretarz – Katarzyna Bryk (Główny specjalista ds. zbóż i oleistych)

3. Członek – Ireneusz Sadowski (Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej)

4. Członek – Cezary Solarczyk (Główny specjalista ds. przeżuwaczy)

Ocena testów: 17.06.2019 r.

 

Do pobrania: 
PDF icon Test - odpowiedzi (330.29 kB)