UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wyniki Konkursu wiedzy Rolnictwo ekologiczne

Show the MENU

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

Wyniki Konkursu wiedzy Rolnictwo ekologiczne

Konkursu wiedzy Rolnictwo ekologiczne organizowany jest przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach jest jednym z elementów Operacji pn. XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski” oraz Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym celem konkursu jest propagowanie pro środowiskowego stylu życia i zachęcania do wprowadzania zasad gospodarowania sprzyjających ochronie gleb i produkcji bezpiecznej żywności oraz rozpowszechniania wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska oraz zdrowej żywności.

W konkursowych zmaganiach wzięło udział 26 rolników oraz uczniów szkół rolniczych z województwa łódzkiego. Konkurs odbył się w II etapach. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, który został udostępniony do pobrania na stronie internetowej Ośrodka. Czteroosobowa Komisja Konkursowa z przewodniczącym Tadeuszem Morawskim zastępcą dyrektora ŁODR zs w  Bratoszewicach, po sprawdzeniu nadesłanych prac wyłoniła trzy pierwsze miejsca z uzyskaną najwyższą liczbą punktów. Każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 30 punktów.

Laureatami konkursu zostali:

Nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł za uzyskanie pierwszego miejsca i zdobycie 30 punktów przyznano Panu: Nowakowskiemu Maciejowi

Nagrodę pieniężną w wysokości 800, 00 zł za  uzyskanie drugiego miejsca  i zdobycie 29 punktów przyznano Panu:  Łukaszowi Zabostowi

Nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł za uzyskanie trzeciego miejsca i zdobycie 28 punktów przyznano Panu: Grzegorzowi Paclerowi

Nagrody sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału i wykazanie tak wysokiego poziomu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska oraz żywności ekologicznej.

Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Skład komisji:

1. Przewodniczący- Tadeusz Morawski - II Zastępca Dyrektora ŁODR

2. Sekretarz- Dariusz Kosiorek - Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska

3. Członek- Ewa Kłosińska - Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

4. Członek- Bartłomiej Pijewski - Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska

Wyniki oceny testów:

I Etap- 10.06.2019 r.

II Etap- 17.06.2019 r.

Do pobrania: 
PDF icon rozwiazany_test.pdf (355.192 kB)