II Edycja Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego

Show the MENU

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

zaprasza

rolników/producentów prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny lub działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną z terenu województwa łódzkiego

do udziału w II edycji Konkursu „Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego”, polegającym na wykonaniu tradycyjnej kiełbasy z własnych składników.

Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z produkcją kiełbasy wiejskiej, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, pielęgnowanie szacunku dla produkcji rodzimych wyrobów w małych gospodarstwach rolnych jako RHD i działalność MLO, a także propagowanie spożycia pełnowartościowych kiełbas, wytwarzanych z zastosowaniem tradycyjnych składników i metod.

Uczestnicy konkursu zobowiązani zostają do dostarczenia Pracy Konkursowej ,  tj. co najmniej 1kg kiełbasy, w celu dokonania oceny przez Komisję Konkursową następujących walorów:

  • wygląd i cechy zewnętrzne
  • wygląd i cechy na przekroju
  • smak
  • zapach.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Łódź.

Harmonogram „Konkursu Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego” edycja II:

 • 10.03.2021– ostateczny termin przesyłania Formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) na adres email: a [dot] ruzyckaatlodr-bratoszewice [dot] pl lub k [dot] ostrowskaatlodr-bratoszewice [dot] pl
 • 23.03.2021– dostarczenie Pracy Konkursowej wraz z Formularzem zgłoszeniowym Pracy Konkursowej (zał. nr 2) i oryginałem Formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1)
 • 24.03.2021 – ocena wyrobów i rozstrzygnięcie konkursu
 • 31.03.2021  - ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród,  ul. Kasztelańska 9, Piotrków Trybunalski

Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte zostały w regulaminie.

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Rużycka,  tel.  519-301-096

Karina Ostrowska, tel. 519- 301- 080.