Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wrzesień 2019

Show the MENU
Wrzesień 2019

Aby pobieranie było możliwe, musisz się zalogować

Pobierz numer
Spis treści 

WIADOMOŚCI, INFORMACJE

Unowocześniamy rolnictwo i obszary
wiejskie
4
Ostatni weekend sierpnia z Rol-Szansą6
Porządkowanie rynków produktów rolnych8
Ważne wydarzenia i terminy10
Wyniki Konkursu AgroLiga 201911
Precyzja i ułatwienia dla każdego
gospodarstwa!
12
Zwyciężyli Kartusowie14

AGROTECHNIK RADZI

Regeneracyjne wapnowanie

15

O kukurydzy w Bratoszewicach

16

Jesienne zaprawianie

18

Odmiany zbóż ozimych

20

ZOOTECHNIK RADZI

Nowości w portalu IRZplus

21

Nowoczesna locha

22

Dopłaty do krowy

24

 

EKONOMIKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Opłacalność wybranych działalności
zwierzęcych

25
Ceny nawozów mineralnych26
Informacje rynkowe27
Pszczelarstwo w liczbach32
 Pomoc suszowa w 2019 roku34

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Produkt Polski35

EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

Kalendarz biodynamiczny36
Kącik meteorologiczny37
Agroenergia – program dla OZE na wsi38
Dotacje do nawodnień40
Program azotanowy41
Smrody z wiejskiej zagrody42

MECHANIZACJA I BHP W ROLNICTWIE

Maszyna targów45
Gdzie ład i porządek...46
e-Doradztwo w Integrowanej Ochronie
Roślin
46

W DOMU I W OGRODZIE

Masz czas, zjedz jabłko

47

Urok tradycyjnych sadów

48

NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO

Talent, pomysłowość i energia49

 

WFOŚiGW

ARiMR

SERWIS INFORMACYJNY

Troska o rolniczy handel detaliczny53
Gleba w wielu aspektach54
Wsparcie dla pszczelarzy i nie tylko56
Grupy Operacyjne Europejskiego
Partnerstwa Innowacyjnego ( EPI)
57