Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Zaproszenie do udziału w konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Show the MENU
09.11.2018

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards. Konkurs zorganizowany z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu wyróżnienie inicjatyw, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju. Cele konkursu: • Lepsza promocja obszarów wiejskich i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich • Promocja transferu wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi • Wsparcie krajowych sieci obszarów wiejskich w zakresie: - zbierania przykładów projektów, - wnoszenia wkładu w działalność ENRD, - ułatwiania wymiany tematycznej i analitycznej. Zebranie materiałów, które zostaną zaprezentowane na konferencji sieciującej, organizowanej w Brukseli z okazji 10-lecia działalności ENRD w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. Kategorie tematyczne konkursu: 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw; 2. Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu; 3. Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT); 4. Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży; 5. LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER. Warunki udziału: Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020. Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania. Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu kategorii. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksowatcdr [dot] gov [dot] pl i a [dot] markuszewskaatcdr [dot] gov [dot] pl. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim. Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD. Wstępny harmonogram konkursu opracowany przez ENRD: • 5 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do JC KSOW • 15 grudnia 2018 r. – termin składania zgłoszeń do ENRD przez krajowe sieci obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE. • 15 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. ocena zgłoszeń, wybór i ogłoszenie 25 projektów po 5 projektów w każdej kategorii. • 11 lutego 2019 r. – otwarcie głosowania internetowego na zwycięzcę najbardziej popularnego projektu spośród listy 25 wybranych zgłoszeń. Możliwość głosowania będzie trwała do dnia ceremonii wręczenia nagród. • 15 lutego 2019 r. – wybór 5 zwycięskich projektów przez komisję konkursową ENRD. • 11 kwietnia 2019 r. - ceremonia wręczenia nagród oraz ogłoszenie 6 zwycięzców (5 laureatów w kategoriach tematycznych, 1 laureat wybrany w głosowaniu internetowym) podczas konferencji sieciującej. JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38. Zapraszamy do udziału w konkursie. Formularz zgłoszeniowy - pobierz Priorytety PROW 2014- 2020 i obszary tematyczne - pobierz

Źródło: http://ksow.pl