Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z krótkich łańcuchów dostaw

Show the MENU
14.09.2023

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z krótkich łańcuchów dostaw, które Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach realizuje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023, pt. „Przetwórstwo produktów rolnych szansą na realizację wspólnych inwestycji przez rolników”.