UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Zapraszamy do konkursu „Tradycyjna Szynka z Łódzkiego”

Show the MENU
01.06.2021

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

zaprasza

rolników/producentów prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny lub działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną z terenu województwa łódzkiego do udziału w Konkursie „Tradycyjna Szynka z Łódzkiego”.

Celem konkursu jest promocja wiejskiej szynki wytwarzanej na bazie naturalnych składników, a także popularyzowanie spożycia zdrowej żywności produkowanej w małych gospodarstwach rolnych.

Uczestnicy Konkursu zobowiązani zostają do dostarczenia Pracy Konkursowej,

tj. 1,00 – 1,50 kg szynki, w celu dokonania oceny przez Komisję Konkursową następujących walorów:

  1. wyglądu i cech zewnętrznych,
  2. wyglądu i cech na przekroju,
  3. smaku,
  4. zapachu.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów.

Harmonogram „Konkursu Tradycyjna Szynka z Łódzkiego”:

  • 11.06.2021– ostateczny termin przesyłania Formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) na adres email: d [dot] wojtowiczatlodr-bratoszewice [dot] pl
  • 17.06.2021– dostarczenie Pracy Konkursowej wraz z Formularzem zgłoszeniowym Pracy Konkursowej (zał. nr 2) i oryginałem Formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1)
  • 18.06.2021 – ocena wyrobów i rozstrzygnięcie konkursu
  • 25.06.2021 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

 Współorganizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Łódź.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie zostały zamieszczone w Regulaminie dołączonym poniżej.

 

Osoby do kontaktu:

Dominika Wojtowicz-Królik , tel. 519-301-077;

Agnieszka Rużycka,  tel.  519-301-096