Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielniku

Show the MENU
21.05.2018

Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich o możliwości udziału

w I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jako główny organizator XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych i I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku w 2018 r. w ramach projektu promocji materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z Zachodniej i Południowej Polski zaprasza do udziału w imprezie hodowców bydła mlecznego i mięsnego, koni, owiec, kóz, drobiu i królików z terenu województwa łódzkiego.

Wystawa odbędzie się w dniach 9-10 czerwca bieżącego roku w Sielinku k. Opalenicy. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji WTR i RWZH w Sielinku w 2018 r. znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl).

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 25 maja 2018 r., a z uwagi na ograniczoną liczbę stanowisk, o uczestnictwie w wystawie zadecyduje kolejność zgłoszenia. Zgodnie z regulaminem, na wystawie mogą być prezentowane zwierzęta hodowlane zakwalifikowane przez właściwe związki branżowe, zrzeszenia hodowców zwierząt lub Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.  

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu poinformował, że zostały przyznane dodatkowe środki na organizację I Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych na Operację zat. Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej i Południowej Polski na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku do realizacji w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Na tej podstawie możliwy jest zwrot kosztów za przygotowanie i prezentację zwierząt [zł netto/szt. lub za stadko drobiu]:

 • bydło mleczne – 464.00 (wykonują pracownicy PFHBiPM)
 • bydło mięsne – 350.00
 • konie – 200.00
 • owce i kozy – 50.00
 • drób (stadko) – 50.00
 • króliki – 20.00.

Przewiduje się także przyznanie nagród finansowych najlepszym hodowcom na podstawie wyników oceny sędziowskiej pokroju i wyników produkcyjnych (7 wystawianych gatunków) najwyżej ocenionych zwierząt z poszczególnych województw [pkt], uczestniczących w I RWZH w Sielinku w 2018 r.

Wielkość proponowanych do wypłacenia hodowcom nagród:

 • 1500.00 zł netto – bydło mleczne (w 10 kategoriach – 5 dla jałówek i 5 dla krów mlecznych – po jednym wyróżnieniu na województwo)
 • 1000.00 zł netto – bydło mięsne (5 nagród, po jednym wyróżnieniu na województwo)
 • 500.00 zł netto – konie (j.w.)
 • 200.00 zł netto – owce i kozy (j.w.)
 • 50.00 zł netto – drób – stadko (j.w.)
 • 50.00 zł netto – króliki (j.w.).

Niezależnie od zwrotu kosztów za przygotowanie i prezentację zwierząt oraz przyznane nagrody finansowe zostaną wyróżnione kwotami ustalonymi w Rozporządzeniu MRiRW zwierzęta, które podczas wystawy uzyskają tytuły czempiona i wiceczempiona, zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 2 lit. z 29 lipca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (DzU poz. 1170, z późn. zm.).

Kontakt:

Zbigniew Kwiatkowski
gł. sp. ds. bydła WODR w Poznaniu

zbigniew [dot] kwiatkowskiatwodr [dot] poznan [dot] pl

tel. 502 184 328 lub 609 187 620,

komisarz I RWZH, Sielinko 2018

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie nowotomyskim

Sielinko, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica

Biuro: tel. 61 44 73 658, 519 623 365,
​Zagospodarowanie powierzchni targowej: tel. 693 700 622, 519 623 306

e-mail: biuroatcwssielinko [dot] pl, www.wodr.poznan.pl

Tekst: C.Solarczyk