Wyjazd Studyjny „Inspiracje regionalne połączone z tradycją”

Show the MENU
24.07.2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

Informuje, że w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020,

Podpisał umowę na realizację operacji pn.

Wyjazd Studyjny „Inspiracje regionalne połączone z tradycją”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Uczestnikami wyjazdu będą członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu województwa łódzkiego oraz doradcy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Udział w działaniu ma za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń, podnieść świadomość i wzmocnić kompetencje kół gospodyń wiejskich w naszym regionie. Celem operacji jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez tworzenie potencjalnej współpracy oraz podniesienie poziomu wiedzy praktycznej i merytorycznej w zakresie organizacji i prowadzenia bieżącej działalności kół gospodyń wiejskich (aspekty księgowo-prawne) na przykładzie jednego z kół gospodyń wiejskich Podhala oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dofinansowań.

Poprzez realizację projektu chcemy zaktywizować mieszkańców wsi, podnieść ich motywację i wesprzeć integrację środowisk lokalnych. Transfer wiedzy i wzmocnienie kompetencji uczestników wyjazdu przewidziano planując wykłady, warsztaty i wizytę w lokalnym KGW.

Planowanym efektem będzie promocja wsi, jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, którego fundamentem jest dziedzictwo kulturowe. Organizowany wyjazd studyjny wskaże możliwości i dobre przykłady działań, w jaki sposób budować partnerstwa i współpracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się

jako Partner KSOW!

Można zrobić to na stronie internetowej KSOW.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego

http://ksow.pl/