Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wdrażanie Programu azotanowego

Show the MENU
28.02.2019

Szkolenia „Wdrażanie Programu azotanowego” już wkrótce

 Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wszedł w życie w lipcu 2018 r. Zobowiązuje on wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek, sposobów nawożenia, czy prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.

Spełnienie wymogów programu azotanowego kontrolują pracownicy wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska (WIOŚ). Dotychczas sprawdzali głównie największe gospodarstwa, które miały wydane pozwolenia wodno-prawne lub zintegrowane. Teraz wezmą pod lupę także mniejsze gospodarstwa, a za nieprzestrzeganie przepisów kontrolerzy będą mogli dokonać pouczenia lub nałożyć kary określone w ustawie Prawo wodne. Oprócz zapłacenia kary rolnicy są zobowiązani do usunięcia uchybień. Kontrole rozpoczęli także pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyglądają się oni przestrzeganiu zasad wzajemnej zgodności (znanej też jako cross compliance), co jest podstawą wypłacenia w całości płatności obszarowych. Przestrzeganie wymogów programu azotanowego jest elementem wzajemnej zgodności (tzw. SMR1, GAEC1 i 2). Niedostosowanie się do nich skutkuje potrąceniem płatności obszarowych.

Inicjatywą, która ma pomóc w przygotowaniu do wdrożenia Programu azotanowego zarówno doradców rolnych, jak i rolników, jest projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przy współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu planowana jest, m.in., organizacja 12 dwudniowych warsztatów pt: „Wdrażanie programu azotanowego”, w których weźmie udział ok. 300 doradców rolnych. Ich celem jest przygotowanie doradców do pracy z rolnikami, uświadomienie im problemu zanieczyszczenia wód, obowiązujących ich regulacji prawnych, wymogów organów kontrolujących, problematyki budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych, praktycznych aspektów działań wdrożeniowych (przygotowanie planów nawozowych, bilansowanie azotu w gospodarstwie, obliczanie średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek przeliczeniowych, obliczanie powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowicę). Szczegóły na temat projektu oraz harmonogram szkoleń można znaleźć na stronie www.fdpa.pl/azot, na której zamieszczono również materiały konferencyjne oraz filmową relację z konferencji.

Kolejnym etapem będą warsztaty dla rolników prowadzone przez doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, które rozpoczną się jesienią 2019 r. Informacje na temat miejsca i terminów warsztatów zamieszczone zostaną już wkrótce na naszej stronie.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Ewy Kłosińskiej, tel. 519-301-052, mail: a [dot] klosinskaatlodr-bratoszewice [dot] pl

 

Ewa Kłosińska