UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach transfer wiedzy rolniczej na najwyższym poziomie

Show the MENU
14.11.2019

Hodowcy bydła mlecznego, którzy licznie przybyli 13 listopada br. na szkolenie do Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, z pewnością nie żałowali czasu poświęconego edukacji. Tym razem mieli możliwość zaczerpnięcia wiedzy od dwóch wybitnych naukowców z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach w osobach:
prof. dr. hab. Krzysztofa Kwiatka – kierownika Zakładu Higieny Pasz PIW – PIB, eksperta w zakresie higieny żywności i pasz, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z mikrobiologią żywności i pasz, autora lub współautora ponad 1000 publikacji naukowych, popularnonaukowych i specjalistycznych, czynnie działającego w pracach Komisji Europejskiej (DG SANCO, JRC) jako ekspert i członek grup roboczych w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz
i
prof. dr. hab. Dariusza Bednarka – kierownika Zakładu Chorób Bydła i Owiec PIW – PIB, prowadzącego badania naukowe nad wieloma chorobami bydła, funkcjonowaniem układu odpornościowego zwierząt, działaniem leków i biopreparatów.
Po powitaniu gości i słuchaczy oraz otwarciu szkolenia przez zastępcę dyrektora ŁODR Tadeusza Morawskiego pierwszy wykład poświęcony najczęściej występującym problemom zdrowotnym w okresie odchowu cieląt, z uwzględnieniem zagadnień bioasekuracji stada bydła, wygłosił prof. D. Bednarek. W niezwykle przejrzysty, syntetyczny i poglądowy sposób, posługując się barwną i trafiającą do wyobraźni odbiorcy prezentacją multimedialną, przedstawił wszystkie aspekty syndromu biegunkowego cieląt – DSd i syndromu oddechowego cieląt – RSd (BRD, EBC), źródeł tych schorzeń oraz najnowszych metod zapobiegania i zwalczania, nie pomijając wpływu wymienionych chorób na ekonomikę chowu bydła. Szczegółowo omówił znaczenie i zasady ochrony stada przed wnikaniem patogenów, tj. stosowanie kompleksowej bioasekuracji.
Po krótkiej przerwie na kawę głos zabrał prof. K. Kwiatek, fundując słuchaczom potężną dawkę informacji z zakresu higieny pasz i żywienia zwierząt w aspekcie powszechności zagrożeń różnorodnymi toksynami pochodzenia biologicznego i chemicznego. Wprowadzenie w świat trucizn zapoczątkował botulizm, tj. zatrucie neurotoksyną botulinową wytwarzaną przez beztlenowce, laseczki jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum), jedną z najsilniejszych toksyn w przyrodzie, groźną dla zwierząt i ludzi. Kolejne, bogato ilustrowane doskonałymi obrazami fotograficznymi zagadnienia enterotoksemii na tle C. perfringens, zakażenia na tle Listeria monocytogenes, zatrucia azotanami, azotynami, mocznikiem, formaldehydem, trującymi alkaloidami roślinnymi i mikotoksynami odkrywały wielość zagrożeń żywieniowych w fermach mlecznych. Część wykładu była poświęcona prawidłowemu przygotowaniu kiszonek i sianokiszonek. Wykładowca zwracał uwagę na zmienność sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa pasz i żywienia: zmiany prawa, norm, doskonalenia metod diagnostycznych, powstawania nowych zagrożeń, np. zanieczyszczenia środowiska mikrodrobinami plastiku itp., co stwarza potrzebę nieprzerwanego monitorowania otoczenia, badań naukowych i poszerzania wiedzy.
Niewątpliwie środowe szkolenie zapewniło ten przyrost wiedzy rolnikom, przybyłym do Ośrodka i zaowocuje zwiększeniem starań w zapewnieniu zwierzętom właściwego żywienia i dobrostanu.
Warto nadmienić, że w trakcie szkolenia hodowcy mogli obejrzeć ekspozycję sprzętu, służącego do utrzymania w gospodarstwie czystości, oferowanego przez firmę „Ogrodowczyk Kaercher Łódź”, a przecież higiena, to jeden z filarów bioasekuracji.

Tekst i fot.: Cezary Solarczyk

Wykładowcy: prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, prof. dr hab. Dariusz Bednarek oraz  Z-ca dyr. ŁODR, Tadeusz Morawski