• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Topola Królewska – ministr Jurgiel o przyszłości rolnictwa

O stanie polskiego rolnictwa, jego najbliższej przyszłości i perspektywach mówił podczas spotkania w Topoli Królewskiej w powiecie łęczyckim Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
       Podkreślał, że administracja ma przede wszystkim służyć rolnikom, że aktualnie trwają działania, celem których jest zwiększenie eksportu polskiej żywności i zabezpieczania polskich interesów w ramach wspólnej polityki rolnej po roku 2020. W najbliższej przyszłości mają być opracowane szczegółowe programy operacyjne.
       – Poza tymi rynkami zajmujemy się mniejszymi rynkami, jak na przykład, ziemniaka. Powołałem Radę Dialogu w Rolnictwie, która rozpatruje poszczególne problemy i wysyła wnioski, gdzie przygotowywane są rozwiązania. Ta współpraca jest dobra (…). Problemem, nad którym będziemy obecnie pracowali, jest pozycja rolnika producenta w łańcuchu żywnościowym – mówił minister. 
       Minister Jurgiel zwrócił uwagę na priorytety na najbliższy rok. Podkreślał również ogromną rolę doradztwa rolniczego i ciągłe jej zwiększanie w najbliższym czasie, jako silnego ogniwa łączącego te właśnie priorytety i programy operacyjne z konkretnym rolnikiem i  konkretnym gospodarstwem. Zdementował też, m.in., pogłoski o zniesieniu dopłat: – Grupa Wyszehradzka chce wyrównania dopłat w całej Unii Europejskiej i w tym kierunku pójdą działania resortu.
       Ministrowi Jurgielowi towarzyszył wiceminister Ryszard Zarudzki, który skupił się na działaniach w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2020 roku. Podkreślał, że resort robić będzie dużo, by wyrównać jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich.
       Na spotkanie z najważniejszymi przedstawicielami ministerstwa rolnictwa przybyło blisko 250 rolników zarówno z powiatu łęczyckiego, jak i ościennych, byli też dyrektorzy i przedstawiciele załóg instytucji okołorolniczych. Uczestnicy pytali ministra Jurgiela o najróżniejsze bardzo aktualne sprawy i zmiany. Pytali o ustawę o ustroju rolnym, o ASF i ptasią grypę…
       Spotkanie zorganizował senator Przemysław Błaszczyk wychodząc naprzeciw tym właśnie wątpliwościom i pytaniom
Grażyna Bożyk
Fot.: www.mojaleczyca.pl
archiwum ŁODR zs. w Bratoszewicach
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek