Studia podyplomowe pn. "Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych"

Show the MENU
17.08.2023

 

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy po raz kolejny poprowadzi dwusemestralne studia podyplomowe pn. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych”.

Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dla kogo są nasze studia:

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze – pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa i agrobiznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy ekonomiczno-rolniczej.

Cel studiów:

Zapoznanie słuchaczy z problematyką ekonomiczno-rolniczą obejmującą m.in. zagadnienia:

  • produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych,
  • doradztwa rolniczego,
  • organizacji rynków rolnych,
  • finansów, ️podatków i ubezpieczeń w rolnictwie,
  • podstaw rachunkowości, bezpieczeństwa żywnościowego,
  • a także agrobiznesu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rozwoju rolnictwa do jakich należą postępujące zmiany środowiskowe i klimatyczne oraz bieżąca i przyszła WPR UE.

 Program studiów uwzględnia przedmiot Doradztwo rolne w kontekście WPR, który zapewnia 5 punktów ECTS.

Czas trwania: październik 2023 - czerwiec 2024

Tryb prowadzenia studiów: ON - LINE

Łączna opłata za studia wynosi: 3 700 zł

 

Więcej informacji:

http://www.ierigz.waw.pl/aktualnosci/studia-podyplomowe/25259,51,3,0,studia-podyplomowe-w-ierigz-pib-umozliwiajace-nabycie-kwalifikacji-rolniczych.html

 

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!