150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Rolnictwo ekologiczne – praktyka w prowadzeniu produkcji i przetwórstwa

Show the MENU
20.12.2019

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim 3 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie Doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa i przedsiębiorstwa ekologicznego. Wykładowców oraz uczestników powitał Marian Jurek, dyrektor piotrkowskiego oddziału ŁODR.

Program szkolenia obejmował następujące tematy:

1. Przetwórstwo w gospodarstwie ekologicznym – przepisy

2. Trzydzieści lat w rolnictwie ekologicznym – własne doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego i firmy przetwórczej

3. Nowe nawozy dla rolnictwa ekologicznego.

Pierwszy temat omówił Michał Sobek, przedstawiciel jednostki certyfikującej Ekogwarancja PTRE. Przedstawił zasady Rolniczego Handlu Detalicznego – nowej możliwości sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa. Zasadą jest tutaj, że odbiorcą żywności wytworzonej przez rolnika w ramach RHD może być wyłącznie konsument końcowy. Wynika to z faktu, że RHD to jedna z form handlu detalicznego. Rolnicy planujący prowadzenie dostaw wytworzonej żywności do restauracji, stołówek szkolnych czy też przedszkoli powinni rozważyć podjęcie działalności w ramach:

a) produkcji podstawowej/pierwotnej (surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego)

b) dostaw bezpośrednich (surowce pochodzenia roślinnego)

c) sprzedaży bezpośredniej (surowce pochodzenia zwierzęcego, mięso drobiu i zajęczaków oraz zwierząt łownych)

d) działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż surowce)

e) zakładów zatwierdzonych (produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego).  

       Mieczysław Babalski, pionier rolnictwa ekologicznego, jeden ze współtwórców „Ekolandu” (pierwszego zrzeszenia rolników ekologicznych w Polsce) od przeszło trzydziestu lat działający na rzecz upowszechnienia tego sposobu gospodarowania, prowadzący własne gospodarstwo oraz własną przetwórnię „Bio Babalscy Wytwórnia Makaronu, z pasją opowiadał o swojej działalności, a uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów.

       O nowych, dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym nawozach, w tym azotowych – azot oczywiście w formie organicznej – mówił Łukasz Dobrosz z firmy NaturalCrop. Nawozy te zapobiegają nadmiernej akumulacji azotanów w plonie, długotrwale odżywiają rośliny w azot, stymulują rozwój systemu korzeniowego, użyźniają glebę oraz poprawiają wykorzystanie składników pokarmowych tym samym poprawiając jakość i wielkość plonów.

       Organizowane corocznie szkolenia są dla rolników ekologicznych z naszego regionu nie tylko okazją do zdobywania wiedzy, lecz również miejscem nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i integrowania środowiska.

Opracował: Andrzej Bartosik