Płatność dla małych gospodarstw

Show the MENU
11.08.2023

plakat

Zapraszamy do naszych doradców !

 

do 31 sierpnia 2023r. rolnicy mogą składać, za pośrednictwem e-wniosku, żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw realizowanej w ramach płatności bezpośrednich.

Zapraszamy rolników do zgłaszania się do doradców Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego do wypełnienia oświadczenia o żądaniu tej płatności.

 

 Kwota w ramach płątności wynosi 225 euro/ha.

 

Płatność przysługuje rolnikom do 5 ha, tj. rolnikom, którzy spełniają warunki:

- we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia:

              -  gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha

              oraz

              - użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. wynosiła nie więcej niż 5 ha

- w decyzji rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2022 r. powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej (JPO) jest większa od zera.