Operacja pn. VIII Targi – „Jesień w polu i ograodzie”- Kościerzyński Dzień Ziemniaka

Show the MENU
31.07.2019

logo

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. VIII Targi – „Jesień w polu i ogrodzie”- Kościerzyński Dzień Ziemniaka współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  

 Operacja mająca na celu wsparcie współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć przez rolników z zakresu upowszechniania nowych rozwiązań, dobrych praktyk i przykładów uprawy ziemniaka oraz zwiększenie ich udziału we wdrożeniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Celem projektu jest również poprawa produktywności i konkurencyjności rynkowej podmiotów gospodarczych i sektora rolnego,  podnoszenie poziomu kreatywności i innowacyjności oraz wzmocnienia i profesjonalizacji  regionalnych instytucji otoczenia rolnictwa. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez zorganizowanie jednego wydarzenia targowego VIII Targi –„Jesień w polu i ogrodzie” – Kościerzyński Dzień Ziemniaka dla około 8 tys. uczestników. Indywidualne warsztaty odbywające się w trakcie targów dla około 360 osób  oraz konkursy i działania upowszechniające te wydarzenia.

 Operacja współfinansowana jest ze  środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 Przewidywane wyniki operacji to promocja rolnictwa, wymiana doświadczeń, wdrożenie dobrych praktyk w rolnictwie. Targi przyczynią się również do zwiększenia udziału zainteresowanych stron do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Promocja produkcji najlepszej jakości ziemniaka przyczyni się do zwiększania promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

                  

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW!

Można to zrobić na stronie internetowej KSOW.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl