UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Kto może złożyć oświadczenie

Show the MENU
19.02.2018

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017". Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2018/Kampania_2018/zalaczniki/oswiadczenie_o_braku_zmian_2018.pdf  W przypadku złożenia oświadczenia, uznaje się, że rolnik złożył na 2018 r. wniosek o przyznanie tych płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, o które ubiegał się w 2017 roku.

Oświadczenie mogą złożyć jedynie rolnicy, którzy:

1. Posiadają mniej niż 10 ha gruntów ornych, a jednocześnie

2. W 2017 r. wnioskowali wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową,
  • płatność za zazielenienie,
  • płatność dodatkową,
  • płatność do powierzchni upraw chmielu,
  • płatność do owiec,
  • płatność do kóz,
  • płatność niezwiązaną z produkcją do tytoniu,
  • płatności na zalesianie
  • płatności ONW,

3. Nie ubiegali się o:

  • płatności dla młodych rolników,
  • płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
  • płatności do upraw roślin pastewnych,
  • płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
  • płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
  • płatności do powierzchni uprawy truskawek,
  • płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
  • płatności do powierzchni uprawy lnu,
  • płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
  • płatności do bydła,
  • płatności do krów,
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020),
  • płatności ekologiczne (PROW 2014-2020),
  • płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013).

Rolnik musi mieć absolutną pewność, że nic się nie zmieniło w gospodarstwie jeżeli chodzi o płatności obszarowe, w tym maksymalny kwalifikowany obszar (dawny PEG). Rolnicy składający oświadczenie potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i to, że chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym. W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku w formie elektronicznej.

Elżbieta Michalak