• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy

 
Gospodarstwa opiekuńcze – to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Najważniejszą cechą takich gospodarstw jest wykorzystywanie potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym. Związane jest to z faktem, iż przebywanie na wsi oraz wykonywanie zajęć charakterystycznych dla pracy rolnika mogą pomagać ludziom starszym w utrzymywaniu sprawności lub poprawie stanu zdrowia.
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  
       Działalność opiekuńcza jest szczególnie polecana rolnikom, którzy poszukują możliwości zwiększenia dochodów z gospodarstwa rolnego, jednocześnie chcą podejmować działania skierowane w stronę społeczności lokalnej i osób w trudnej sytuacji życiowej.
Gospodarstwa opiekuńcze – to działalność powszechnie rozwinięta w wielu krajach europejskich, np. Norwegii i Szkocji, wpisująca się w szeroką ideę rolnictwa społecznego.
       W Polsce jest to forma działalności stosunkowo nowa, jednak ze względu na obserwowane zmiany demograficzne, istnieją poważne przesłanki do pochylenia się nad tą ideą i wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów, w których opieka nad osobami starszymi oraz zależnymi z różnych innych względów na obszarach wiejskich, jest już dobrze rozwinięta.
       Przewiduje się, iż w przyszłości w Polsce powstanie sieć tego typu gospodarstw świadczących usługi dla różnych grup wymagających wsparcia.
       Działania w tym kierunku podjęte zostały przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie przy współpracy ze wszystkimi ośrodkami doradztwa rolniczego w Polsce.Są one w dużej mierze oparte na doświadczeniach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, polegających na utworzeniu sieci gospodarstw opiekuńczy w województwie kujawsko-pomorskim.
       W celu przybliżenia tematyki związanej z zasadami funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych oraz możliwościami utworzenia takiego gospodarstwa w całym kraju przeprowadzona została kampania informacyjna.
       W województwie łódzkim odbyły się trzy spotkania informacyjno-szkoleniowe:
 • 22.02.2017 – siedziba Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Bratoszewice, ul. Nowości 32
 • 23.02.2017 – Oddział Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9
 • 24.02.2017 – Oddział Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie.
       Podczas spotkań przybliżona została ogólna idea rozwoju rolnictwa społecznego, koncepcja funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, przykłady takich gospodarstw funkcjonujących w kraju oraz za granicą, a także możliwości finansowania takiej działalności.
Kampania informacyjna odbyła się w ramach projektu realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie pt. Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy.
       Szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektu i możliwości tworzenia gospodarstw opiekuńczych udzielają pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
 
E. Kijak
Źródło: materiały szkoleniowe „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” w ramach Sieci innowacji na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – CDR Brwinów O/Kraków; http://www.opieka.kpodr.pl/pl/front/
Zdjęcia: I. Babczyńska, K. Janiak, E. Kijak
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek