• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Żniwa 2015

Żniwa to czas wzmożonych prac polowych, czas troski o sprzedaż płodów rolnych, ale też czas planowania przyszłych zasiewów. Specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i w tym trudnym okresie są z rolnikami, wychodzą też z nową inicjatywą.
 

Z ŁODR uczymy się i zwiedzamy

Grupa specjalistów z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz kilkudziesięciu rolników z województwa łódzkiego od 10 do 12 lipca uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowo-turystycznym. Pierwszym etapem były odwiedziny pokazowego gospodarstwa ekologicznego w Chwałowicach należącego do Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Radomiu.
 

Premia dla młodych rolników – kryteria dostępu wniosków

1.      W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyska ich co najmniej 15.
 
2.      Punkty przyznaje się na podstawie zobowiązań i oświadczeń beneficjenta zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie oraz kontroli administracyjnej.

Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw – ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU NA SKŁADANIE WNIOSKÓW!

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 31 lipca br. jest ostatnim dniem składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia (art. 9 ust. 2 RDK_(UE)_1031/2014 z późn. zm.) dla operacji przeprowadzonych w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.
 

Najbezpieczniej u Sęków w Łazisku

Odbywający się pod medialnym patronatem miesięcznika RADA Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015 na terenie województwa łódzkiego dobiegł końca. Zwyciężyli Teresa i Marian Sękowie z Łaziska (gm. Tomaszów Maz., powiat tomaszowski) i to oni reprezentować będą województwo łódzkie w etapie krajowym konkursu.
 

Wsparcie dla młodych rolników z PROW 2014–2020

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 20 lipca 2015 r. w sprawie naboru w 2015 roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wkrótce ARiMR ogłosi termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 młodym rolnikom

Już wkrótce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom z PROW 2014–2020. Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 podpisane. Po jego ogłoszeniu w „Dzienniku Ustaw” prezes ARiMR będzie mógł ogłosić termin rozpoczęcia naboru wniosków. Do rozdysponowania jest 718 mln euro.