• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

XXII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2014, Finał Wojewódzki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nauka i praktyka

Dobrym zwyczajem pracowników Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest coroczny wyjazd do różnych ośrodków i instytucji. Odbywa się on w ramach seminarium wyjazdowego „Nauka i Praktyka”.W tym roku 14 listopada odwiedzili Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.
 

Stawki dopłat bezpośrednich za 2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7 listopada 2014 r. wydał szereg rozporządzeń ustanawiających wysokość stawek płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na 2014 r. Rozporządzenia te ogłoszono w Dziennikach Ustaw z 14 listopada (poz.: 1575, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582) oraz 17 listopada (poz.: 1600, 1601, 1602). Wprowadzają one następujące stawki dopłat:
 

Podatek rolny w 2015 roku

W Monitorze Polskim z 23 października 2014 roku, poz. 935 ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł/dt.
 

Ważny komunikat ARiMR - producenci cebuli, kapusty i jabłek!

    Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawił się poniższy komunikat wraz z załączonym wnioskiem o przyznanie pomocy:
 
   Wielu producentów cebuli, kapusty czy jabłek ponosi straty z powodu nałożenia na towary z naszego kraju embarga przez Rosję. Aby zrekompensować im starty wynikające z utraty tego rynku ARiMR będzie wypłacała wsparcie.

Szkolenie na temat: "NOWE ZASADY FINANSOWANIA GRUP PRODUCENCKICH"

       Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie organizuje szkolenie dla członków grup producentów i rolników z zakresu tworzenia i funkcjonowania grup producentów w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, które odbędzie się 26 listopada 2014 r. (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Oddziału w Kościerzynie, gmina Wróblew.