• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

KomunikatyKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 50. i 51. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że pięćdziesiąte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 73 sztuki ptaków (kury, kaczki), położonym w gminie Ustroń (powiat cieszyński, województwo śląskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 14 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu 44,45,46,47,48,49 ogniska grypy ptaków u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że czterdzieste czwarte ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 22011 sztuk ptaków (gęsi), położonym w gminie Wisznia Mała (powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 7 lutego 2017 r. z PIW-PIB w Puławach.

Wsparcie dla hodowców bydła i trzody chlewnej na zakup materiału hodowlanego.

Trwają  prace nad projektem rozporządzenia w związku ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych co jest elementem pakietu wsparcia rolnictwa, uruchomionego przez Komisję Europejską w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych. Komisja Europejska na ten cel  udostępniła dla Polski 22 670 129 euro, tj. 98 689 872,6 zł. 
 

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie łódzkim na rok 2017 - Część I. Zboza jare, ziemniaki, kukurydza

Aktualna lista odmian zalecanych rekomenduje najwartościowsze odmiany wybrane na podstawie wieloletnich wyników doświadczeń odmianowych, prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie łódzkim.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 39,40,41,42 i 43 ogniska grypy ptaków u drobiu

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 39. 40. 41. 42. i 43. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu