• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Zaproszenie na konferencję

Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji

                      
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

OZE po niemiecku

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) wraz z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zorganizował w dniach 19- 22.10.2015 r. bezpłatny wyjazd studyjny do Niemiec „Organizacja, finansowanie i implementacja prosumenckich inwestycji OZE w rolnictwie”. Celem wizyty była wymiana doświadczeń polsko-niemieckich w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.
 

Zanim dojedzie karetka

W Europie rocznie dochodzi do około 700 000 nagłych zatrzymań krążenia z przyczyn kardiologicznych. Przeżycia do wypisu ze szpitala wynoszą obecnie około 5-10%. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia jest kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego. Będąc świadkiem zdarzenia mamy nie tylko moralny, ale również prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. 
 

Pojezierze suwalskie – kraina jak baśń

O tym, że Pojezierze Suwalskie – to kraina jak baśń, przekonali się uczestnicy wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Wśród uczestników byli przedstawiciele lokalnych grup działania, stowarzyszeń agroturystycznych, firm doradczych i pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach reprezentowała Paulina Gortat-Gapińska z Rejonowego Zespołu Doradców Poddębice.
 

Spotkanie z praktyką

Czy ekologiczna uprawa warzyw i owoców ma szansę powodzenia? W jaki sposób wypromować swoje gospodarstwo, aby pozyskać klienta? Na powyższe pytania odpowiadali rolnicy praktycy prowadzący gospodarstwa ekologiczne na terenie województwa łódzkiego: Monika Mrowińska z gospodarstwa „Mrowisko” w gminie Łask oraz Krzysztof Rzeźnicki z gospodarstwa „Ekoborówka” z gminy Regnów.