• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Zapraszamy rolników na szkolenia z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach konsorcjum z Instytutem Ochrony Roślin PIB w Poznaniu i Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach przy współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego Integrowana Produkcja Roślin w ramach działania „Szkolenia zawodowe

Targi FERMA 2015 w nowej lokalizacji, ale nadal w Łodzi

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, jako współorganizator imprezy,  już przygotowuje się do udziału w Targach FERMA 2015, obejmujących: Targi Ferma Bydła i Targi Świń i Drobiu, które odbędą się w dniach 20 – 22 lutego 2015 roku. Tym razem targi zlokalizowano w Nowej Hali EXPO i MOSiR w Łodzi, przy Al. Politechniki 4.

Wszyscy czytamy RADĘ

Przyszedł czas, by opublikować listę nagrodzonych wiernych Czytelników wydawanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  miesięcznika RADA, którzy nie tylko uważnie przez cały 2014 rok czytali RADĘ, ale jeszcze cierpliwie wycinali kupony i przesłali je pod adresem redakcji. Spośród kilkudziesięciu – ku naszej radości – pełnych kuponów kopert wylosowaliśmy szczęśliwą trzynastkę.
 

Przyjacielska wizyta z wystawą hodowlaną w tle

       Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach nawiązuje współpracę z coraz większą liczbą firm obsługujących rolników gospodarujących na terenie województwa łódzkiego.

Zapraszamy na szkolenia ”Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej”.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych przy współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach rozpoczyna realizację II etapu projektu w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie  objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013”.
 

Razem poznajmy PROW 2014-2020. Od ESU do SO

Długo oczekiwany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020 lub Program) został wreszcie przyjęty. 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła projekt Programu złożony przez Polskę. Na uruchomienie pierwszych działań PROW pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jest więc czas, by zapoznać się z nowym Programem i przygotować do składania wniosków o pomoc. A jest się z czym zapoznawać.

Życzenia Świąteczne