• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Promuje łódzkie

Dla specjalistek ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie 7 lipca br. był czasem realizacji warsztatu szkoleniowego w Łodzi z zakresu: Dziedzictwo kulturowe i atrakcje turystyczne stolicy regionu.
 

Festyn rodzinny w Chąśnie

Kilka tysięcy osób uczestniczyło w zabawie w niedzielę 6 lipca na boisku sportowym w Chąśnie na festynie rodzinnym, przygotowanym przez Urząd Gminy w Chąśnie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Chąśnie.
 

Warsztaty wędzarnicze w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje projekt Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności. Obejmuje on realizację i przeprowadzenie czterech dwudniowych szkoleń z częścią warsztatową prezentującą proces technologiczny produkcji wyrobów mięsnych wędzonych w komorze wędzarniczo-parzelniczej i wędzarni tradycyjnej.
 

Spotkania na polach

Imprezy polowe na polach klasy S – to spotkanie rolników i specjalistów oraz prezentacja najnowszych osiągnięć firm produkujących środki ochrony roślin. Pracownicy Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i przedstawiciele rejonowych zespołów doradców 26 czerwca br. brali udział w takim spotkaniu w Dąbrowie Łazy koło Zambrowa w woj. podlaskim.
 

I Dzień Kukurydzy w Bogorii Dolnej

Na terenie gospodarstwa rolnego Renaty i Gabriela Jędrachowiczów w miejscowości Bogoria Dolna 32 (gmina Zduny) odbył się 29 czerwca br. I Dzień Kukurydzy w Bogorii Dolnej. Podczas imprezy zaprezentowane zostały odmiany kukurydzy ziarnowej firmy Pioneer na polu demonstracyjnym oraz pokazano pracę opryskiwacza szczudłowego w łanie kukurydzy. Wystawione były również maszyny związane z agrotechniką kukurydzy.
 

Biogazownia kontenerowa

Program wspierania odnawialnych źródeł energii PROSUMENT dość znacząco wspiera mikroenergetykę rozproszoną. Do tej kategorii zaliczane są również biogazownie kontenerowe o mocy elektrycznej nieprzekraczającej 100 kW. Rozwiązanie kontenerowe pozwala na znaczne skrócenie czasu przygotowania i realizacji inwestycji, nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie.