• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Szkolenie z zakresu rolnictwa ekologicznego

 
 
       W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach w dniu 28.10.2014 r. odbyło się szkolenie z zakresu rolnictwa ekologicznego. Uczestników szkolenia serdecznie przywitała Małgorzata Gabryelczak, z-ca dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach.

Przywracanie potencjału produkcji rolnej

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w terminie od 14 listopada 2014 r. do 19 grudnia 2014 r.
 

Niechemiczne metody ochrony roślin stosowane w ekologicznej i integrowanej ochronie roślin

 
W Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu 22-23 października br. odbyło się szkolenie nt.: Niechemiczne metody ochrony roślin stosowane w ekologicznej i integrowanej ochronie roślin.
 

WAŻNY KOMUNIKAT ARR!

Na podstawie § 5 ust. 2rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw
 

Podziękowania

XLVI Sesja Rady Gminy Sieradz w kadencji 2010-2014 odbyła się 27 października br. Była ona podsumowaniem czteroletniej pracy w gminie oraz uhonorowaniem zaproszonych gości listami gratulacyjnymi i podziękowaniami za współpracę i zaangażowanie.

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

   Producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać od 29 października 2014 r. powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.
 

XXII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym - Eliminacje


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013