• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Konkurs Chronione Oznaczenie Geograficzne

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ogłasza konkurs na produkt rolny lub środek spożywczy kwalifikujący się do rejestracji w europejskim systemie oznaczeń geograficznych.

Zebranie Przedstawicieli Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej - JOGO

             Spółdzielczość w branży mleczarskiej odgrywa kluczową rolę  w kształtowaniu sytuacji polskich hodowców i producentów bydła mlecznego i wszystko, co w obecnych, trudnych czasach dotyczy spółdzielni mleczarskich, zasługuje na uwagę.

Targi Pszczelarskie „Wiosna w pasiece”

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Rejonowy Zespół Doradców Łowicz brał udział w Targach Pszczelarskich „Wiosna w pasiece” w Łowiczu. Na stoisku promocyjnym pracownicy ośrodka udzielali porad dotyczących dopłat bezpośrednich, możliwości korzystania z pomocy w ramach PROW 2014–2020 i innych.
 

ŁODR zaprasza na kurs kombajnistów

AGROTECHNIKA 2016 – tłumy w Bratoszewicach

Blisko dwieście firm, ponad 20 tysięcy zwiedzających, chłodno, ale słonecznie… ciągniki, maszyny, urządzenia techniczne, kolektory, kwiaty, zespoły folklorystyczne i twórcy ludowi… – jednym słowem AGROTECHNIKA 2016 za nami…
 

Czas na wnioski