• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Cykl 5 szkoleń dla LGD w Łódzkiem

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) realizuje cykl szkoleń z zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju (LSR), przygotowania strategii komunikacyjnej lokalnej grupy działania (LGD) i angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR.
 

Pracowali, a teraz świętują

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w Oddziale w Kościerzynie odbyło się po raz pierwszy spotkanie pracowników oddziału, którzy odeszli na emerytury lub renty. W kościerzyńskim oddziale jest to już grupa licząca ponad pięćdziesiąt osób. Uroczystości 28 listopada przyświecało hasło Spotkanie po latach.
 

Integrowana Ochrona Roślin

   W Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 27 listopada br. odbyło się szkolenie dla doradców pt. „Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku na obszarze woj. łódzkiego”.
 

Spotkania w ważnych dla rolników sprawach

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uwarunkowania rozwoju przetwórstwa na poziomie gospodarstwa i sprzedaży bezpośredniej były tematem spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego z dyrektorami oraz wybranymi pracownikami jednostek doradztwa rolniczego. Odbyło się ono 3 grudnia 2014 r. w Warszawie.
 

Finał XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

O płatnościach bezpośrednich w Sieradzkiem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Rejonowy Zespół Doradców Sieradz zakończył planowany cykl 10 szkoleń gminnych nt. Płatności bezpośrednie 20152020 – zasady przyznawania wsparcia. Ich organizatorami byli doradcy obsługujący gminy powiatu sieradzkiego.

Nowe zasady finansowania grup producenckich

W Kościerzynie 26 listopada br. odbyło się seminarium na temat NOWE ZASADY FINANSOWANIA GRUP PRODUCENCKICH. Uczestniczyło w nim 45 osób. Byli to rolnicy, przedstawiciele grup producentów rolnych i doradcy terenowi z województwa cłódzkiego.