Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. ŁÓDZKIM

Show the MENU

belka

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer Wiedzy i działalność informacyjna”,
poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zapraszamy na bezpłatne jednodniowe

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE 
W WOJ. ŁÓDZKIM

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, że wspólnie z Łódzką Izbą Rolniczą realizuje operację „NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI  W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem. Planuje się zorganizowanie 90 szkoleń, na których ma być przeszkolonych 1995 osób. Termin realizacji szkoleń: 15 stycznia 2019 r do 30 kwietnia 2019 r.

Uczestnikami mogą być:

– rolnicy i domownicy rolników,

– małżonkowie rolników,

– osoby zatrudnione w rolnictwie,

– właściciele lasów,

– wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacji udzielają: Katarzyna Nowak 797187081, Krzysztof Grzelak 519301046 oraz Powiatowe Zespoły Doradców Rolnych dane teleadresowe dostępne https://www.lodr-bratoszewice.pl/search/node/powiatowe